Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

65 millioner på flukt – Flyktningregnskapet 2016

Flyktninghjelpen la i dag frem Flyktningregnskapet for 2016. Rekordhøye 65 millioner mennesker, mer enn tre ganger befolkningen i Skandinavia, er i dag på flukt. Generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland, sier regjeringer verden over er preget av handlingslammelse og ansvarsfraskrivelse.

«Hawa Hussein (4) is one of ten siblings. Her mother Maryam has lost all her livestock and the girl now lives in a community for displaced persons in Erer, in the drought affected Siti zone in Ethiopia. "The children are asking me why I cannot get them something to eat, but i have nothing," her mother says.”
«Hawa Hussein (4) is one of ten siblings. Her mother Maryam has lost all her livestock and the girl now lives in a community for displaced persons in Erer, in the drought affected Siti zone in Ethiopia. "The children are asking me why I cannot get them something to eat, but i have nothing," her mother says.”

Flyktninghjelpen skrev i går i en pressemelding at 24,5 millioner mennesker hadde flyktet fra sitt eget land ved inngangen til 2016, i tillegg var over 40,8 millioner fordrevet innad i eget land. Dette viser tall fra Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC) og FNs Høykommissær for Flyktninger (UNHCR).

Det globale flukttallet har økt med hele 10 prosent, bare i løpet av 2015. Samtidig som et økende antall mennesker må flykte fra sine hjem, har få kommet ut av tilværelsene som flyktninger ved å vende tilbake til sine hjemland, bli integrert der de er eller få opphold i et annet land.

- Å være flyktning er ingen varig løsning. Vi må bli flinkere til å løfte mennesker ut av flyktningstatistikken og tilby løsninger som gjør at menn, kvinner og barn som har lagt på flukt fra krig og konflikt kan gjenoppta normale liv, sier Generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland.

Flyktninghjelpen ber om økt innsats for å finne politiske løsninger på dagens konflikter.

- Det høye antallet mennesker på flukt reflekterer ikke bare den eksplosive krigen i Syria, men også at diplomater og politikere mislykkes med å løse langvarige konflikter i Afghanistan, Somalia og Kongo. Globale og regionale stormakter må ta større ansvar for å sikre at konflikter og overgrep ikke eskalerer og vedvarer over lang tid, sier Egeland.

Sårbare mennesker på flukt har like stort behov for flyktningrettens beskyttelse i dag som da europeerne var på flukt etter Andre Verdenskrig og etablerte Flyktningkonvensjonen. Likevel ser vi at brudd på flyktningenes rettigheter sprer seg som en epidemi verden over, også i Europa. Vi har alle et ansvar for at mennesker som trenger beskyttelse ikke møter stengte dører, sier Egeland.

- Når europeiske land med relativt få flyktninger stenger sine grenser, hvordan skal vi da kunne sikre at land som Libanon, Tyrkia og Jordan holder grensene åpne for titusener av syrere på desperat flukt fra grusomme kamphandlinger?

Flyktninghjelpen mener det er på høy tid å få på plass bedre ordninger for global ansvarsfordeling.

- I Flyktningkonvensjonen understrekes behovet for internasjonalt samarbeid. I øyeblikket tar et fåtall land ansvaret for verdens flyktninger. Alle land må bidra, både ved å gi beskyttelse på eget territorium og ved å gi økt økonomisk støtte til hjelpearbeid, lokal integrasjon og frivillig og trygg retur, legger Egeland til.

Kluge har over flere år hatt et samarbeid med Flyktninghjelpen hvor vi blant annet bidrar med juridisk veiledning og råd.

- 65 millioner mennesker på flukt er et vanskelig tall å begripe. Det er helt umulig å forestille seg den kaotiske virkeligheten disse menneskene opplever. Flyktninghjelpen gjør en fantastisk og uvurderlig innsats hver eneste dag, og det er godt å kunne bidra der vi kan, sier Bosse Langaas, Head of Strategy & Opertations i Kluge.