Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Eksamensrettet undervisning i Oslo

Skal du ha eksamen i Formuerett I (JUS3111) eller Forvaltningsrett (JUS2211) høsten 2016? Kluge avholder eksamensrettet gruppeundervisning for studenter på 2. og 3. avdeling ved UiO.

student_ill

Undervisningen fokuserer på eksamensforberedelser, oppgaveteknikk og juridisk metode. Målet er å gi gode verktøy til sluttfasen av eksamensforberedelsene og til selve eksamen.

Undervisningen vil foregå i grupper på ca. 18 studenter. Vi mener at mindre grupper muliggjør bedre og grundigere diskusjoner der hver student kan delta aktivt, og slik få større læringsutbytte.

Omtrent én uke før hver samling sender vi ut en egenskrevet praktikumsoppgave som skal forberedes av hver enkelt student. Oppgaven tar for seg sentrale læringskrav med problemstillinger som typisk blir gitt på eksamen. Vi ønsker å bidra til faglig entusiasme og bedre resultater for studentene som deltar.

Undervisningen vil bli holdt i Kluges lokaler på følgende datoer:

Forvaltningsrett (JUS2211)Formuerett I (JUS3111)
7. november 21. november
8. november 22. november
15. november 23. november
16. november 24. november
17. november  


Påmeldingen åpner mandag 17. oktober kl. 12:00.

Se våre arrangementer for påmelding og ytterligere informasjon.