Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Flere nye partnere

Vi samler styrkene og er stolte av å kunne presentere flere nye partnere. For oss og mange av våre klienter er de velkjente. Sammen skal vi være den beste rådgiver og samarbeidspartner, og et førstevalg for stadig flere.

  • Anders Stenbrenden kom til i Kluge i 2014, og har en variert bakgrunn fra blant annet arbeidsrettsavdelingen i NHO, konsernjuridisk avdeling i Nordea, tingrettsdommer og dommerfullmektig. Anders dekker alle sider av det arbeidsrettslige feltet inkludert personvernrett og pensjon. Han har betydelig erfaring med å forhandle og løse individuelle og kollektive tvister i arbeidslivet, samt prosedyre av slike saker. I tillegg har Anders omfattende erfaring med omstillings- og nedbemannings-prosesser, virksomhetsoverdragelser og arbeidsforhold over landegrensene. Han er ofte brukt som foredragsholder i ulike arbeidsrettslige tema og er fast sensor og veileder i arbeidsrett på UIO.

  • Arild Skage startet sin karriere i Kluge i 2004 som advokatfullmektig. Arild har omfattende erfaring med både rådgivning og prosedyre innenfor bygg og entreprise og generell kontraktsrett. Han har lang erfaring med prosedyre for tingretten og lagmannsretten, og har selv vært dommerfullmektig i en periode. Arild er mye brukt som foredragsholder på seminarer og kurs.

  • Arne Torsten Andersen kom til Kluge via fusjonen med ALT advokatfirma, hvor han har vært partner siden 2013. Arne har blant annet jobbet i BA-HR, Hjort og EFTAs Overvåkningsorgan (ESA). Han har erfaring med arbeid fra alle sidene av EØS-retten, herunder konkurranserett, statsstøtte, offentlige anskaffelser og med reglene om fri bevegelighet av varer, tjenester, arbeidskraft og kapital. Arne er mye brukt som foredragsholder innenfor ulike EØS-rettslige emner, og underviser ved UiO i offentlige anskaffelser.

  • Bjørnar Alterskjær kom til Kluge via fusjonen med ALT advokatfirma, som han var med å starte i 2011. Bjørnar har mastergrad i rettsvitenskap fra UiO og MBA fra Vlerick Leuven Gent Business School. Bjørnar har blant annet jobbet i Nærings- og handelsdepartementet og i Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Han har også vært visedirektør og fungerende direktør i juridisk avdeling i ESA. Bjørnar har omfattende prosedyreerfaring for EFTA- og EF-domstolen. I tillegg har han bred erfaring med statsstøtte- og anskaffelsesrettslige spørsmål, reglene om fri bevegelighet av varer, tjenester, arbeidskraft og kapital, samt etableringsrett, konkurranserett og finansielle tjenester.

  • Knut Prestvik startet sin karriere i Kluge i 2001 og har gått gradene fra advokatfullmektig til partner, kun avbrutt av en periode som dommerfullmektig i Stavanger tingrett. Fra 2014 var han konsernsjef i Masiv AS. Knut har allsidig erfaring innen kommersiell fast eiendom, samt organisering, kjøp og salg av virksomheter. Han har i flere år vært rangert i Legal 500 og Chambers advokatundersøkelser.

  • Robert Lund kom til Kluge via fusjonen med ALT advokatfirma, som han var med å starte i 2011. Robert har blant annet jobbet i BA-HR, som dommerfullmektig i Oslo Tingrett, i Nærings- og handelsdepartementet og i Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Robert har mastergrad både i rettsvitenskap fra UiO og i European and International Relations fra Universitetet i Amsterdam. Han har erfaring med arbeid fra klage- og notifiseringssaker overfor ESA, statsstøtteprosesser for EFTA-domstolen og nasjonale domstoler samt som nasjonal ekspert i DG Competition i EU-kommisjonen. Robert er mye brukt som foredragsholder, samt at han er forfatter av tre fagbøker.

I tillegg kommer Amund Noss fra stillingen som ekspedisjonssjef i Finansdepartementets skattelovavdeling i løpet av våren. Amund har tidligere jobbet 13 år hos Regjeringsadvokaten og har også erfaring som advokatfullmektig i BA-HR. Amund var en del av Regjeringsadvokatens ledergruppe før han begynte som leder av skattelovavdelingen for fire år siden. Han har ført en rekke prinsipielle saker for Høyesterett og regnes som en av Norges ledende skatteadvokater. Amund har i tillegg til master i rettsvitenskap fra UiO også en LLM fra Cambridge.