Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Mulighet for å tegne særskilt IPR-forsikring

Immaterielle rettigheter (IPR) utgjør et viktig konkurransefortrinn i dagens marked, og det oppstår en rekke rettstvister vedrørende både eierskap til, og krenkelser av slike rettigheter. Slike tvister omfattes normalt ikke av alminnelige ansvars- og rettshjelpsforsikringer. Imidlertid finnes det nå en rekke tilbydere av særskilte forsikringer mot utgifter og ansvar i IPR-relaterte tvister.

Immaterielle rettigheter (IPR) utgjør det rettslige fundamentet for bedriftens intellektuelle eiendeler. Dette kan være alt fra tekniske løsninger, knowhow og design, til kjennetegn og litterære og kunstneriske frembringelser, etc. Eierskap til egen IPR er et klart konkurransefortrinn, og ofte helt utslagsgivende for bedriftens suksess.

Å drive en bedrift basert på IPR kan imidlertid fort medføre uønskede og uforutsette kostnader.

Ikke bare krever det kostnader å skulle forsvare bedriftens egen IPR mot konkurrenter som trår den for nær. I tillegg står bedriften i konstant fare for å krenke andres IPR. I dagens internasjonale og teknologitette markeder, er det f.eks. ikke urealistisk at bedriften kan utsettes for rettslig pågang fra en konkurrent, med påstand om plagiat, produktetterlikning, patentkrenkelse o.l. Mange norske bedrifter har smertelig følt dette på kroppen.

Det bør derfor være en nyttig kunnskap for bedriften, at det i dag fins forsikringsordninger også mot denne type kostnader. Vi har i dag både norske og utenlandske tilbydere av særskilte IPR-forsikringer, som typisk vil dekke kostnader ved å anlegge sak for å beskytte egen IPR, samt ansvar bedriften kan pådra seg ved uforvarende å utnytte andres IPR. Slike forsikringer kan være både standardiserte og skreddersydde.

Patentstyret har laget en oversikt over tilbydere av denne typen forsikring i det norske markedet.

Vi i Kluge har på vår side lang og bred erfaring med rådgivning og tvisteløsning i saker knyttet til alle typer IPR. Vi kan tilby målrettet og effektiv service og rådgivning både i forkant, for å unngå at en tvist oppstår, og i etterkant – der tvisten er en realitet.

Våre kontaktpersoner på IPR: