Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Kluge bistår i nok en betydelig lisenstransaksjon på norsk sokkel

Et team fra Kluge, ledet av partnerne Audun Stornes og Thomas Abrahamsen og med bistand fra advokat Joar Kalsaas, har bistått Dong E&P Norge AS med salg av andeler i feltene Oselvar, Tambar, Tambar East, Trym og Ula til Faroe Petroleum Norge AS mot et vederlag på MUSD 70,2.

Ill_plattform

Gjennomføring er blant annet betinget av nødvendige myndighetsgodkjennelser. Forventet gjennomføringstidspunkt er siste del av 2016. Andelene som skal overtas av Faroe er som følger: Trym 50%, Oselvar 55%, Tambar 45% (Tambar East 43.24%) og Ula 20%. DONG operer undervannsinnstallasjonene Oselvar og Trym og er deltaker i Ula og Tambar (begge BP-opererte felt). Samlet produksjon fra de fem feltene i løpet av 2015 var ca. 12 000 oljeekvivalenter (boe).

Kluge er takknemlige for å få lov til å være med på de betydelige strukturendringene som pågår på norsk sokkel.

Mer informasjon om transaksjonen fra DONG