Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Kluge i Google-vinden

Forrige uke ble det kjent at Zephyr og Norsk Vind Energi har solgt vindkraftparken Tellenes i Rogaland til et investeringsfond forvaltet av BlackRock, verdens største investeringsselskap. Kluge har hatt en sentral rolle i prosessen.

Transaksjonen ble offentliggjort samtidig med kunngjøringen om at Google har inngått avtale om å kjøpe hele kraftproduksjonen fra vindkraftparken, som etter planen står ferdig mot slutten av 2017, for en periode på 12 år. Avtalen skal gi Google fornybar energi for å drifte selskapets europeiske datasentre.

Kluge har bistått både fornybarselskapet SunEdison, som har hatt en rolle som tilrettelegger, og BlackRock i forbindelse med vindkraftprosjektet. Kluge-teamet har jobbet med prosjektet siden høsten 2015.

Kluge bisto SunEdison med juridiske tjenester knyttet til avtale om kjøp og salg av el-sertifikater samt kraftkjøpsavtale med Google. I tillegg leverte Kluge juridisk rådgivning til SunEdison og BlackRock i forbindelse med transaksjons- og selskapsstruktur og finansiering av avtalen.

– Med såpass mange parter involvert i flere parallelle prosesser så har dette vært et svært krevende og lærerikt prosjekt. Vi har trukket på store deler av Kluges juridiske spesialistkompetanse, som kombinert med vår fornybarekspertise har vært essensielt for å levere gode løsninger til klientene våre, sier managing partner i Kluge, Snorre Haukali.

– Vi liker å si at Kluge er stedet å lære og å utfordres. Det er nettopp komplekse juridiske utfordringer som denne som gir innhold til denne påstanden, legger Haukali til.

Vindparken Tellenes i Rogaland vil få 50 turbiner når den etter planen står ferdig i 2017. Den totale kapasiteten blir 160 megawatt, noe som gjør den til størst i Norge. Prosjektet har allerede mottatt alle plangodkjenninger og tillatelser.