Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Kluge i tidsskriftet Arbeidsrett: Innsyn i arbeidstakers e-postkasse m.v

Tidsskriftet Arbeidsrett publiserte tirsdag denne uken en artikkel skrevet av Ove Andre Vanebo. Vanebo er advokat i Kluge, men er for tiden statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet.

Artikkelen redegjør for de relevante bestemmelsene for innsyn, herunder når arbeidsgiver kan gjøre innsyn i e-postkassen og hvilken fremgangsmåte som bør følges i den forbindelse. Artikkelen problematiserer også en rekke punkter i forskriften som har uklart innhold.

Les artikkelen på idunn.no/arbeidsrett