Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Engasjerende seminar på DOGA - er delingsøkonomien en mulighet eller trussel for utviklingen av Oslo?

Torsdag 20. oktober arrangerte Oslo arkitekturtriennale i samarbeid med Kluge Advokatfirma seminar hos Norsk design- og arkitektursenter (DOGA). Over hele verden er teknologien i ferd med å viske ut skillene mellom bolig og hotell, arbeidstaker og arbeidsgiver. Oslo vokser og preges av stor tilflytning og boligmangel. Samtidig tar boligbygging lang tid. Er raskere planprosesser og fremvoksende delingsøkonomi blant løsningene?

OAT_doga

Blant foredragsholdere var Anders Røberg-Larsen (Ap), byrådssekretær byutvikling i Oslo kommune. Røberg-Larsen mener at det ikke er nok å regulere områder, men at de må være attraktive for at utbyggere skal investere og folk vil ønske å bo. Han mener fremtidens boligønsker endres, og når byene blir tettere blir vi mer orientert mot felleskapet. Dugnadsånden står fremdeles veldig sterkt og mangfoldet er essensielt.

Kjell Kvarekvål, direktør markedskommunikasjon i JM Norge AS, fortalte at de så langt ikke har observert særlige direkte effekter av delingsøkonomien innen produksjon av nybolig.

Administrerende direktør i Clarion Hotel Royal Christiania, Andrè Schreiner, kunne fortelle at Norge så langt i år har 10 prosent vekst i utenlandske gjester. De ønsker å skape vekst i arbeidsplasser, og innen reiseliv er det økt behov for arbeidskraft. Schreiner påpeker at for å få til dette må vi blant annet kreve digitalisering av offentlig sektor.

Thomas Weeden, Country Manager i Regus, snakket om at strukturelle endringer driver industrien vår globalt. Måten mennesker jobber på og bruker kontor endrer seg. Mer enn 50 prosent av arbeidsstyrken globalt, jobber ute av kontoret (remote) minst halvparten av arbeidsuken.

Netten Østberg, arkitekt og byplanlegger i Asplan Viak og styremedlem i Bygg 21, så på sammenhengen mellom boligutvikling og delingsøkonomi – hva påvirker takten i boligbyggingen og hvordan vil delingsøkonomi påvirke byutvikling og byliv?

Even Heggernes, administrerende direktør i Nabobil, snakket om hvordan ny teknologi muliggjør delingsøkonomi, og dette har vi bare sett starten av.

I Kluge er vi inspirert av nyskaping og opptatt av langsiktighet. For oss var det derfor ekstra hyggelig å kunne invitere til seminar som tar for seg akkurat dette. Både arkitektur og rammevilkår er avgjørende for hvordan mye av samfunnet innrettes. Med en rivende teknologisk utvikling kommer nye muligheter og utfordringer. Vi håper debatten fortsetter også etter seminaret i går.

Mer utfyllende informasjon om seminaret fra Estate 

 Kjell Kvarekvål fra JM og Tarjei Pedersen fra Kluge