Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Påmelding til Kluges eksamensrettede undervisning - Oslo

Skal du ha eksamen i Formuerett I (JUS3111) eller Forvaltningsrett (JUS2211) våren 2016? Kluge avholder eksamensrettet gruppeundervisning for studenter på 2. og 3. avdeling ved UiO. Undervisningen fokuserer på eksamensforberedelser, oppgaveteknikk og juridisk metode. Målet er å gi gode verktøy til sluttfasen av eksamensforberedelsene og til selve eksamen.

Undervisningen vil foregå i grupper på ca. 15 studenter. Vi mener at mindre grupper muliggjør bedre og grundigere diskusjoner der hver student kan delta aktivt, og slik få større læringsutbytte.

Omtrent én uke før hver samling sender vi ut en egenskrevet praktikumsoppgave som skal forberedes av hver enkelt student. Oppgaven tar for seg sentrale læringskrav med problemstillinger som typisk blir gitt på eksamen. Under samlingene vil vi diskutere problemstillingene med særlig fokus på fremstilling og metode. Oppgaven er krevende å svare på både materielt og oppgaveteknisk, og er utformet for å forsøke å oppnå en dypere forståelse for pensum. Vi opplever svært gode faglige diskusjoner på samlingene. Faglig dyktighet er en av Kluges grunnverdier, og med undervisningsopplegget ønsker vi å bidra til faglig entusiasme og bedre resultater for studentene som deltar.

Undervisningen vil bli holdt i Kluges lokaler i Bryggegata 6 kl. 16:00 - 20:00, på følgende datoer:

Forvaltningsrett (JUS2211)

 • 28. april
 • 02. mai
 • 04. mai

Arrangementet er dessverre fulltegnet.

Formuerett I (JUS3111)

 • 25. april
 • 26. april
 • 27. april

Arrangementet er dessverre fulltegnet.

Hver undervisningsøkt ledes av advokater og advokatfullmektiger i Kluge.

Undervisningen på 2. avdeling vil bli ledet av:

 • Charlotte Nordbakken, advokat i Kluges avdeling for offentlig sektor. Hun arbeider med regelverket for offentlige anskaffelser og generell forvaltningsrett, herunder utlendingsrett, og var i flere år kollokvieveileder ved UiO.
 • Frederik Nordby, advokat i Kluges avdeling for offentlig sektor. Han arbeider med regelverket for offentlige anskaffelser og annen forvaltningsrett. Han var vitenskapelig assistent ved Senter for Europarett og skrev masteroppgave om EØS-avtalens betydning for norsk forvaltningsrett.
 • Kristine Møse, advokatfullmektig i Kluges avdeling for offentlig sektor. Hun arbeider med tvisteløsning og prosedyre innen en rekke rettsområder, herunder forvaltningsrett, utlendingsrett, menneskerettigheter og skatt. Som vitenskapelig assistent ved Senter for Europarett skrev hun avhandling om EØS-rett og utlendingsrett.
 • Marianne Lundegaard Bjørnsen, advokat i Kluges avdeling for eiendom og entreprise. Hun arbeider blant annet med forvaltningsrett, herunder plan- og bygningsrett og utlendingsrett.
 • Vegar Vatne, advokatfullmektig i Kluges avdeling for eiendom og entreprise. Han arbeider også med undervisning og oppgaveretting for det juridiske fakultetet i Oslo.

Undervisningen på 3. avdeling vil bli ledet av:

 • Bjarnhild Ane S. Giset, advokatfullmektig i Kluges avdeling for eiendom og entreprise. Hun arbeider med spørsmål knyttet til fast eiendom, herunder kjøp, salg, leie og utvikling.
 • Ina Aanerud, advokatfullmektig i Kluges avdeling for eiendom og entreprise. Hun arbeider i hovedsak med entreprise og generell kontraktsrett. Hun har tidligere arbeidet med undervisning og oppgaveretting ved juridisk fakultet i Bergen og er godkjent som sensor ved Universitetet i Bergen.
 • Marie Louise Juell, advokat i Kluges avdeling for energi, industri & finans. Hun har vært vitenskapelig assistent ved avdeling for petroleum- og energirett, og har sittet i JSU med særlig fokus på undervisning. Marie har undervist i kurset siden det startet i 2012.
 • Thomas Hansteen, advokatfullmektig i Kluges avdeling for energi, industri, og finans. Han arbeider i stor utstrekning med kontrakts- og formuerettslige spørsmål knyttet til forhold før, under og etter kontraktsinngåelse.