Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Kluge samlet oljebransjen under temaet omstilling og innovasjon

Denne uken samlet vi nærmere 200 deltakere fra offshorebransjen på vårt årlige Offshore Summit i Stavanger. Offshore Summit er blitt en viktig møteplass for våre klienter og andre interessenter, og i år var fokuset «Omstilling og innovasjon». Bransjen fikk ulike vinklinger på hvordan oljeindustrien vil klare å tilpasse «den nye normalen» med et redusert aktivitetsnivå med lavere priser på kort og mellomlang sikt.

Ordføreren i Stavanger, Christine Sagen Helgø, åpnet seminaret med å understreke viktigheten av bransjen, ikke bare for regionen, men for hele landet. Regionen er godt rustet, og har tradisjon for innovasjon og evne til omstilling.

Kluge-advokatene Siri B. Bang og Kyrre T. Andersen tok opp juridiske og bransjespesifikke problemstillinger knyttet til blant annet beskyttelse av teknologi. En måte å få ned kostnadene i leverandørindustrien er samhandling, noe som er en utfordring når man samtidig må beskytte rettighetene til teknologien.

Jarand Rystad fra Rystad Energy ga en oppdatert analyse og prognose for nasjonal og global industri. Er oljepriskollapsen en strukturell nedgang eller mer syklisk svingning? Rystad mener vi må forvente sykliske svingninger, og at bransjen vil leve godt mange generasjoner fremover. Dette ble fulgt opp av Erik W. Jakobsen fra Menon Business Economics. Jakobsen mener norsk offshorenæring har en sterk og spennende fremtid, og den strekker seg betydelig utenfor landets grenser.

Med de utfordringer spesielt oljeprisen har gitt for bransjen er det store behov av kostnadsreduksjoner og omstrukturering. Ole Martinsen fra PwC ga et blikk på «lessons learned». Lokale erfaringer fra Rogaland, og hvilke grep og modeller for endring som skaper varig og bærekraftig endring.

Sveinung Jørgensen (HiL/NHH) og Lars Jacob Tynes Pedersen (NHH) avsluttet dagen med et svært engasjerende innlegg. Med eksempler langt utenfor offshoreindustrien ga de et optimistisk og idérikt innblikk i hvordan andre bransjer og enkeltprosjekter har løst utfordringer som har mange paralleller til de utfordringer industrien rettet mot olje og gass står ovenfor.

Tilbakemeldingene har vært svært positive, og takk til alle som bidro til å gjøre årets Offshore Summit til en suksess. Vi ser frem i mot å kunne invitere til Offshore Summit 2017.