Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Skattejeger på plass hos Kluge

En av Norges aller fremste skatterettsadvokater, Amund Noss, har etter en kort karanteneperiode nylig gått inn døren hos Kluges kontorer på Aker Brygge i Oslo. Etter 17 år i offentlig sektor skal han nå bistå klienter i både privat og offentlig sektor.

- Da jeg bestemte meg for å gå over til privat advokatvirksomhet, var Kluge det naturlige førstevalget. Jeg har ikke snakket med andre firmaer, sa Amund til Finansavisen i februar i år.

Amund kom til Kluge fra stillingen som ekspedisjonssjef og leder av skattelovavdelingen i Finansdepartementet, hvor han jobbet fra 2012 til 2016. Fra 1999 til 2012 jobbet han for Regjeringsadvokaten. Han har også jobbet som advokatfullmektig i BA-HR. Han er Cand. Jur fra Oslo og har en Master of Law fra Cambridge University.

Noss har hatt møterett for Høyesterett siden 2004. Han har prosedert 13 saker for Høyesterett med særlig vekt på komplekse, omfattende og prinsipielle skattesaker.

Finansavisen Jus kalte han i februar 2016 for «Megler-dödaren», etter at i 2009 slo det ene meglerhuset etter det andre i retten. Det var resultatet av åtte års arbeid med et av norgeshistoriens mest omfattende sakskomplekser på skatteområdet. For denne prestasjonen kåret Finansavisens advokatundersøkelse hans arbeid for Regjeringsadvokaten til «Årets prestasjon» i 2010 (ref. Finansavisen Jus, 11. februar 2010). Da var Amund kun 38 år gammel.

Hvorfor valgte du nettopp Kluge?

- Kluge har i flere tiår har vært en betydelig aktør innenfor prosedyre – både på vegne av private og offentlige virksomheter. I tillegg yter vi bistand til det offentlige i et omfang som trolig er større enn noe annet norsk advokatfirma. Jeg visste at Kluge var et godt sted å jobbe, både faglig og sosialt. Derfor valgte jeg å begynne her, sier Amund.

Kluge bistår i dag en rekke offentlige aktører med rettssaker og rådgivning. Selskapet har et betydelig team av advokater som er eksperter innen ulike juridiske fagfelt samt har inngående kunnskap om landskapet offentlig sektor opererer i.

- Vi har rammeavtaler med flere departementer, direktorater og kommuner samt en rekke norske og utenlandske private virksomheter som vil kunne dra nytte av Amunds unike skatterettskompetanse og generelle prosedyreerfaring, forklarer Bosse Langaas, leder for strategi og forretningsutvikling i Kluge.