Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Sønnichsen-saken

Sønnichsen-saken, der assosiert partner Hans Ingvald Stensholdt fra Kluge er prosessfullmektig for konkursboet, gis stor oppmerksomhet i media og i eiendomsbransjen.

Saken gjelder konkursboets ekstinksjonsrett etter tinglysingsloven § 23 som følge av kjøperens manglende tinglysning ved erverv av eiendom. Saken reiser spørsmål om eiendom overdratt ved fisjon til nystiftet selskap utgjør en rettsstiftelse ved avtale i tinglysingsloven § 23 forstand. Videre behandles spørsmålet om etablering av rettsvern har funnet sted ved såkalt selvstendig rettsvernshevd. Konkursboet har vunnet saken både for Stavanger tingrett og Gulating lagmannsrett. Lagmannsrettens dom er ikke rettskraftig.

Nyhetsoppslag;