Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Digitaliserer juridisk rådgivning

Kluge har lansert en digital plattform som tilbyr klienter juridisk rådgivning gjennom advokatfirmaets egenutviklede digitale portalløsning. I den samme løsningen kan klienters juridiske instrumenter struktureres for å identifisere risikoelementer i dokumentasjonen.

– Vi oversvømmes av budskap om digitalisering, roboter, og kunstig intelligens. Samfunnet, næringslivet generelt, og også advokatbransjen står ovenfor endringer. I Kluge har vi sett dette komme lenge. Vi var derfor tidlig ute med å sondere hvilke muligheter som lå til rette for at vi kan levere enda bedre tjenester til våre klienter. For 4-5 år siden begynte vi å treffe leverandører som da var i ferd med å få fotfeste i spesielt England og Nederland. Enkelte advokatmiljøer i disse landene ligger langt fremme på å ta i bruk ny teknologi, sier Bosse Langaas, Head of Strategy & Operations i Kluge.

I 2015 ansatte Kluge som første advokatfirma i Norge en egen innovasjonsdirektør, Knut-Magnar Aanestad. Han har ansvaret for selskapets interne kunnskapsforvaltning, IT og infrastruktur, og for tjenestekvalitet. Enklere oppsummert: Kluges samlede intellektuelle og teknologiske kapital. Knut-Magnars ansvar strekker seg fra hvordan Kluge både oppdaterer og videreutvikler selskapets advokater, hvilke arbeidsverktøy som brukes, og hvordan tjenesten skal leveres best mulig til klientene.

– Vi tror at det ligger store uutnyttede muligheter i hvordan vi kan utvikle grensesnittet mellom klient og advokat, sier Knut-Magnar Aanestad.

Derfor pre-lanserte Kluge OMINA våren 2016. Verktøyet tilbys nå alle Kluges klienter.

OMNIA, som er latinsk for «alt rundt, helhet», er Kluges egenutviklede digitale plattform rettet mot selskapets klienter. Det er en plattform som utvikles løpende, både gjennom ny teknologi som blir tilgjengelig, og ikke minst ut i fra de behov og muligheter Kluge ser i forhold til klientens behov. Så langt har Kluge utviklet fem ulike produkter under OMNIA paraplyen. Disse er:

  • Corporate Legal Management solution
  • Deal solution
  • Skreddersydd juridisk prosjekt- portal
  • Tvisteløsning
  • Prosjektledelse

– OMNIA handler i stor grad om å anvende teknologi til å levere enda bedre og raskere til klientene våre. Ved å automatisere enkelte oppgaver kan advokatene våre bruke mer tid på klientenes mest komplekse problemstillinger, sier Langaas.

Utviklingen på infrastruktur, verktøy og arbeidsform vil sette fart fremover. Digitaliseringen samfunnet står ovenfor vil også endre advokaters og klienters hverdag. Mulighetene for økt effektivitet, og ikke minst økt kvalitet, er store. OMNIA er et eksempel på at Kluge ligger langt fremme i denne utviklingen.

– Det er viktig å understreke at vi aldri begynner med teknologien i seg selv, men med å forbedre arbeidsprosessene. Deretter ser vi på hvordan teknologien kan gjøre prosessene både bedre og mer effektive. Målet er å skape trygghet for raske og gode forretningsbeslutninger. OMNIA spiller derfor klientene våre gode i deres daglige virke. Slik kan både Kluge og OMNIA bidra til å utvikle klientens virksomhet ut over tradisjonell juridisk rådgivning, sier Aanestad.