Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Fallgruver i oppstartsfasen

I går ble det gjennomført et seminar hvor Kluge ved senioradvokat Kyrre Tangen Andersen og advokat Thomas Hansteen sammen med Håmsø Patentbyrå holdt et svært vellykket foredrag om immaterielle rettigheter.

Ill_diamant

Arrangøren av seminaret var Gründerarena Jæren. Seminaret omhandlet hvordan sikring av eiendeler på et tidlig stadium kan påvirke den senere utviklingen av et selskap i vekst. Det var fokus på registrerbare rettigheter som patenter, designrettigheter etc., i tillegg til organisering og eierskap.

Kluge har spisskompetanse og lang erfaring med å bistå gründerbedrifter. Vi vet at særlig startfasen er tøff. Inntektsstrømmen er ennå ikke på plass og det tæres på begrensede midler. Samtidig er behovet for profesjonell rådgivning stort. Rettigheter skal sikres, avtaler inngås, selskap stiftes og nøkkelpersonell knyttes til bedriften. Det er mye å holde styr på, samtidig som utvikling av forretning og teknologi krever fullt fokus.

Etter gårsdagens seminar tilbys inntil seks bedrifter en gratis oppstartsamtale på ca. 1 time med Kluge og Håmsø, der formålet er å identifisere bedriftens mest grunnleggende behov.

Les mer om Kluges Gründerhjelp