Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

IPR-satsning fra Kluge

Etter å ha opplevd stor suksess med tvisteløsning innen immaterialrett har vi nå doblet antall advokater som jobber dedikert med IPR-rettslige problemstillinger.

– Dette har vært et bevisst satsningsområde for Kluge. Spydspissene våre har hatt stor suksess over flere år. For å håndtere et stadig økende volum av saker har vi nå bygget et enda større team, sier Kyrre Tangen Andersen, assosiert partner og medlem av fagruppen for IKT og immaterialrett i Kluge.

IKT og immaterialrett er en faggruppe som jobber med IPR-relaterte problemstillinger på tvers av alle Kluges markedsgrupper. Den består av ni dedikerte advokater, inkludert tre i Stavanger, tre i Oslo og tre i Bergen. Blant nye advokater som nå jobber dedikert med IPR-relaterte problemstillinger er Steffen Asmundsson, som har bakgrunn fra Regjeringsadvokaten, samt Henrik Høines. 

– Faggruppen for IKT og immaterialrett jobber mye med tvistesaker, transaksjoner og kontraktsstrategier. En nylig undersøkelse blant de 500 største selskapene i USA viser at et gjennomsnittlig selskap har 87 prosent av sine aktiva i immaterielle aktiva. Vi tror etterspørselen etter IPR-kompetanse vil fortsette å øke fremover, sier Tangen Andersen.

For å kunne tilby sine klienter spisskompetanse innen flere fagområder, samarbeider Kluge også med Håmsø Patentbyrå. Det er en ikke-overlappende faglig satsning hvor Kluge håndterer det juridiske og advokatfaglige, mens Håmsø ordner det patenttekniske og administrative.

– Gjennom samarbeidet med Håmsø får vi en unik kobling mellom ulike fagdisipliner som gjør at den helhetlige strategien vi sammen kan tilby klientene våre blir enda mer robust. Samtidig dyrker Kluge og Håmsø vår spesifikke spisskompetanse på hver vår kant. Det gjør at vi ser våre felles klienters virksomheter fra ulike innfallsvinkler, sier Tangen Andersen.

Kluges IKT og immaterialrett-gruppe har vært involvert i en rekke høyprofilerte saker den siste tiden. Blant annet representerte Kluge det lille teknologiselskapet Neodrill da de i to omganger vant mot Statoil i Stavanger tingrett, samt Petroleum Technology Company (PTC) da de vant i retten mot oljeservicegiganten FMC Technologies. Kluge bistår nå også Norsk Tipping i en varemerkesak om bruk av navnet «Lotto».