Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Kluge samlet oljebransjen på årets Offshore Summit

Torsdag 9. mars samlet vi mer enn 200 deltakere fra offshorebransjen på vårt årlige Offshore Summit i Stavanger. Arrangementet har blitt en viktig møteplass for våre klienter og andre interessenter, hvor endring, effektivitet og innovasjon stod på agendaen.

Offshore Summit - Kluge

Blant foredragsholdere var Walter Qvam, som er tidligere konserndirektør i Kongsberggruppen. Han snakket om en norsk sokkel i endring. Han leder utvalget som skal se på hvordan oljebransjen skal få en positiv produktivitetsutvikling. Digitalisering skaper betydelige muligheter og han var optimistisk i sine spådommer om fremtiden for bransjen.

Vi fikk høre Mette Halvorsen Ottøy som er direktør i Statoil for Drift Sør. Har bransjen klart å gjøre noe med de store kostnadsdriverne på sokkelen? Hva kan gjøres videre? Også Ottøy trakk frem effektiviseringen av arbeidsprosessene, og stilte spørsmål med hva som skjer når utviklingen snur? Over flere år har bransjen drevet «jojo slanking», men det langsiktige målet nå må være å få til en mer varig livsstilsendring.

Jarand Rystad som er CEO i Rystad Energy holdt et svært engasjerende og faktabasert innlegg om markedsendringene siden priskollapsen i 2014. Hva vil skje når etterspørselen etter varer og tjenester tar seg opp? Rystad gjorde også et betydelig poeng av at bransjen må forberede seg på den forventede økningen i etterspørsel som vil komme mot slutten av dette tiåret. Både kapasitet, og ikke minst kompetanse er lett å miste under de litt tøffere årene vi nå har vært gjennom.

Markedsdirektør i Enova, Audhild Kvam snakket om det grønne skiftet, og hva det betyr for oljeindustrien. Hva står vi ovenfor av omstillinger? Hva betyr det grønne skiftet og hvordan skal vi få det til?

Mona Skaret, direktør for Vekstselskaper og Klynger i Innovasjon Norge stilte spørsmålet om det skjer innovasjon i oljeindustrien - sett fra Innovasjon Norge sitt ståsted. Er vi flinke eller sinke? Norge blir ofte fremstilt som middelmådige når det gjelder innovasjon, og mye skyldes at vi er for dårlige til å formidle våre evner.

Guy Lougher, som leder det internasjonale advokatfirmaet Pinsent Masons rådgivende Brexit-team, snakket om hvordan Brexit vil påvirke selskaper og organisasjoner som er organisert på tvers av Englands landegrenser. Hvordan kan vi forberede oss sett fra et juridisk perspektiv?

Avslutningsvis fikk vi høre Bjørnar Alterskjær, som er partner i Kluge belyse de utfordringene norsk oljeindustri og næringsliv kan stå overfor når Brexit nærmer seg. Alterskjær har tidligere jobbet for EFTAs overvåkningsorgan ESA, samt vært rådgiver i Nærings- og fiskeridepartementet. - Det vil være mange muligheter for bedrifter som går motstrøms, og mange snublesteiner på veien mot gode avtaler mellom Norge og Storbritannia, sa Alterskjær i sitt innlegg.

Tilbakemeldingene har vært svært positive, og takk til alle som bidro til å gjøre årets Offshore Summit til en suksess. Vi ser frem i mot å kunne invitere til Offshore Summit 2018.

I media