Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Se seminaret om oppdragsgivers erstatningsansvar for feil ved offentlige anskaffelser

Torsdag 30. november gjennomførte Kluge et frokostseminar om oppdragsgivers erstatningsansvar ved feil i offentlige anskaffelser. Fikk du det ikke med deg, har du muligheten til å se seminaret her.

Det offentliges innkjøp blir stadig mer omfattende og komplekse og vi ser en trend til at tilbydere som ikke har nådd opp i konkurransen oftere krever erstatning for feil begått av oppdragsgiver. Samtidig kan det se ut som Norge er i en særstilling i europeisk sammenheng hva gjelder omfanget av slike saker.

Foredragsholdere er partner og advokat Arne Torsten Andersen og advokat Isabell Fjetland. Kluge er blant Norges sterkeste fagmiljø innen offentlige anskaffelser og har de siste årene ført noen av Norges mest profilerte rettssaker om erstatning for feil ved offentlige anskaffelser, både for det offentlige og for leverandører.