Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

2018

Faroe Petroleum annonserte den 5. desember 2018 at de har inngått en bytteavtale med Equinor der Faroe Petroleum overfører rettigheter i tre utbyggingsprosjekt (Njord, Hyme og Bauge) og mottar rettigheter i fire produserende felt (Ringhorne Øst, Vilje, Alve og Marulk) på norsk sokkel. Avtalen ble signert av partene på vårt kontor i Stavanger den 4. desember.

Trodde du at du slapp GDPR-maset etter at personopplysningsloven trådte i kraft 20. juli? Kluge-advokat Ove André Vanebo uttaler seg i Finansavisen om hva tallmaterialet vi har fra europeiske tilsyn viser.

Kluge har ved Kyrre Tangen Andersen, i samarbeid med Håmsø Patentbyrå ved Krister Mangersnes, bistått Subsea Solutions i en stor sak mot Siemens AS. Saken har vært gjennom en omfattende bevissikringsfase som nå har munnet ut i full hovedsak for Oslo tingrett.

Den nye nordiske foreningen som arbeider med voldgift, Nordic Offshore & Maritime Arbitration Association, har allerede stor suksess. Kluge-advokat Harald S. Kobbe er med i styret sammen med Tore Schei, Trine-Lise Wilhelmsen og Georg Scheel fra Norge.

Kluge på Instagram

I tillegg til LinkedIn og Facebook er Kluge nå også på Instagram.

Gratulerer

Høsten 2016 hadde Kluge et rekordantall med advokatfullmektiger som startet samtidig. To år senere er første milepæl i karrieren oppnådd for disse – bevillingen er på plass, og alle går over i stilling som advokat.

Oslo Legal Hackathon

I helgen gikk det første Oslo Legal Hackathon av stabelen og Kluge var stolt bidragsyter til arrangementet.

Oslo arkitekturtriennale (OAT) og Kluge fortsetter samarbeidet og fornyer avtalen for ytterligere to år. Partnerskapet startet allerede før forrige arkitekturfestival i 2016. Nå fornyes samarbeidet med ytterligere to år.

USA gjeninnførte de første sanksjonene mot Iran 7. august 2018. Fra og med november vil alle sanksjonene mot landet igjen være trådt i kraft. Det er ingen tvil om at effekten av sanksjonene er negativ for norsk næringsliv, men det utelukker ikke videre aktivitet.

Estate Nyheter skriver i dag om Axel Naustdal Cooper og potensialet han sier eiendomsutviklere har til å spare store verdier på å gjøre en grundig og langvarig jobb med merverdiavgift.