Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

2018

Assosiert partner Linn Hoel Ringvoll og partner Snorre Haukali har skrevet det norske kapittelet om prosjektfinansiering i publikasjonen Global Legal Group 2018.

Flyktninghjelpen arbeider i 30 land, har over 6 000 faste ansatte og med alle støttespillerere som er tilknyttet organisasjonen i kortere arbeidsperioder, er de til enhver til rundt 14 000 ansatte.

Første kvartal 2020 flytter vårt kontor i Stavanger til Herbarium, et nytt signalbygg i hjertet av Stavanger. Herbarium er det største byutviklingsprosjektet i Stavanger sentrum på 50 år, og det er Øgreid Eiendom som er ansvarlig.

DN og dn.no skriver denne uken om fraværet av kvinnelige partnere i advokatfirmaene, og at kvinnene faller av underveis. Kluge uttaler seg om det de mener kan være løsningen for å holde på kvinnene.

Til vårt Stavangerkontor søker vi etter en assistent/sekretær til fast stilling. Kontoret har rundt 50 medarbeidere, hvorav tre er assistenter. Arbeidstiden er hverdager fra kl. 08:30 til kl. 16:00, men noe overtid må påregnes. Det er ønskelig med tiltredelse så snart som mulig.

Den 24. mai 2018 falt det dom i arbeidsrettstvisten mellom Kluges klient Frode Reppe og Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL). Hovedforhandlingen i saken gikk over syv rettsdager i Sør-Trøndelag tingrett i april. Frode Reppe ble meddelt oppsigelse fra sin stilling som Fagsjef kommunikasjon og næringspolitikk i NSL i september 2017, og tok ut søksmål mot sin arbeidsgiver. Oppsigelsen, som var begrunnet i arbeidstakers forhold, ble av en enstemmig rett kjent ugyldig.

E24 skrev på lørdag om bitcoinveksler Sturle Sunde som i mai tapte kampen om retten til bankkonto i Nordea. Han anker saken, og har fått med seg partner i Kluge Amund Noss i andre runde.

Den 3. mai 2018 arrangerte Utenriksdepartementet sitt årlige seminar om norsk eksportkontroll og sanksjoner. På møtet ga departementet en oppdatering på deres prioriteringer i 2018. Vi har oppsummert det vi ser som de viktigste temaene fra årets seminar.

I april arrangerte EBA Vestenfjelske, SANDS og Byggenæringens Landsforening sammen med Kluge for tredje år på rad «Entreprisedag i Vest» i Bergen.