Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Advokatfullmektig i Kluge, Matias Apelseth, gir ut bok om dynamisk tingsrett

Boka «Dynamisk tingsrett til eksamen» er myntet på universitets- og høyskolestudenter og inneholder rikelig med figurer, oversiktskart og sammendrag, som gjør det lettere å forstå faget og problemstillingene som er behandlet i pensumlitteraturen.

Matias Apelseth
Foto: Universitetsforlaget

Matias er advokatfullmektig i Kluge, og boka gir en innføring om rettighetskollisjoner i blant annet fast eiendom, verdipapirer og løsøre.

- Mange, meg selv inkludert, synes faget er krevende som følge av at det, i motsetning til hva som er tilfellet i for eksempel kontraktsretten, er minst to parter som hevder å ha uforenlige rettigheter i samme formuesgode. Et eksempel kan være at selgerens konkursbo ønsker å ta beslag i en næringseiendom som skyldneren solgte mot fullt vederlag for mange år siden. I et slikt tilfelle risikerer kjøperen å miste eiendommen uten å få annet enn smuler fra konkursboet. Tilsvarende kan det bli tvist om materialer som entreprenøren har levert til byggeplassen, eller hvem av panthaverne som får den beste prioriteten i det ferdigstilte bygget, forteller Matias.

- Første utgave av boka skrev jeg som jusstudent. Det var krevende, men jeg fikk god hjelp av førsteamanuensis Herman Bruserud ved Universitetet i Oslo og redaktør Sturla Torkildsen i Universitetsforlaget. De skal ha en stor takk! Den siste utgaven kom til mellom slagene som ny advokatfullmektig i Kluge, og mye av det som er nytt er et resultat av de mange gode kollokviene jeg har hatt med advokat og partner i Kluge, Espen Nyland. Mitt håp er at jeg har klart å gi fremstillingen av temaet et markant løft.

Blant temaene som er gjenstand for en utvidet behandling er reglene om ulovfestet avtaleekstinksjon og ekstinktive kreditorerverv i løsøre, i tillegg til at fremstillingen er oppdatert med relevant rettspraksis. 

Her kan du kjøpe boken