Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Kluge har bistått Bane NOR i det som er omtalt som Norges største digitaliseringsprosjekt

Kluge Advokatfirma har bistått Bane NOR med inngåelsen av kontrakter i det som er omtalt som Norges største digitaliseringsprosjekt – innføringen av nytt signalsystem for jernbanen i Norge.

togskinne

Bane NOR vil erstatte dagens utdaterte teknologi med databaserte ERTMS. Det er et signalsystem som er felles for alle europeiske land. Signalene flyttes fra sporet og over i toget. Jernbanen skal da bli mer stabil med høyere punktlighet, økt sikkerhet og muliggjør en fremtidig automatisk kjøring av togene.

Kluge har siden 2014 bistått Bane NOR med forberedelsen av samtlige kontrakter og gjennomføringen av omfattende anskaffelser av kontrakter til en samlet verdi på over 20 MRD. Av enkeltkontrakter er kontrakten med Siemens for leveranse av selve signalsystemet langs skinnegangen på 7,5 MRD den største kontrakten Siemens har inngått i Norge, og den største kontrakten Siemens-divisjonen Simenes Mobility har inngått globalt.

Endelige kontrakter ble ferdig signert i slutten av mai etter at en begjæring om midlertidig forføyning fra Bombardier Transportation ble avverget ved kjennelse av 22. mai.

Kluge vil fortsette å bistå i oppfølgingen av kontraktene som er inngått.

Generelt om prosjektet på banenor.no

Om inngåelsene av leverandørkontraktene: