Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Dom i arbeidsrettstvisten mellom Frode Reppe og NSL

Den 24. mai 2018 falt det dom i arbeidsrettstvisten mellom Kluges klient Frode Reppe og Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL). Hovedforhandlingen i saken gikk over syv rettsdager i Sør-Trøndelag tingrett i april. Frode Reppe ble meddelt oppsigelse fra sin stilling som Fagsjef kommunikasjon og næringspolitikk i NSL i september 2017, og tok ut søksmål mot sin arbeidsgiver. Oppsigelsen, som var begrunnet i arbeidstakers forhold, ble av en enstemmig rett kjent ugyldig.

Reppe_Sandnes_Andreassen
Frode Reppe, partner Nina G. Sandnes og advokat Ingrid Andreassen. Foto: Øistein Norum Monsen/Dagbladet

I tillegg til å kjenne oppsigelsen ugyldig, ble Reppe både tilkjent erstatning for lidt økonomisk tap, samt oppreisning som følge av belastningen Reppe er påført i saken ved blant annet arbeidsgivers utspill i media. Ettersom retten fant at arbeidsforholdet likevel skulle opphøre, ble Reppe også tilkjent betydelig erstatning for fremtidig ervervstap. Reppe har stått i sin stilling under tvisten og har dermed ikke lidt noe ervervstap frem til domsavsigelsen. Som følge av dette innebærer dommen at Reppe vil motta lønn for anslagsvis 18 måneder fra oppsigelsestidspunktet.

Dommen innebærer dermed at Frode Reppe slipper en etterfølgende forhandlingsrunde med NSL om en eventuell sluttpakke etter den ugyldige oppsigelsen. Gitt den situasjonen som har oppstått med gjensidig manglende tillit, herunder arbeidsgivers manglende vilje til å gi Reppe tilbake de oppgaver og det ansvar som ligger i hans stilling, anses dette som en stor fordel. Med henvisning til stevning og tilsvar i saken, anses Reppe å ha vunnet saken og er som følge av dette tilkjent saksomkostninger.

Både Kluge Advokatfirma og Frode Reppe er svært fornøyd med domsresultatet, og anser at man har vunnet saken på alle punkter som var av betydning for klienten.  

 

I media