Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Kluge har bistått i nok en stor E&P transaksjon på norsk sokkel

Neptune Energy Group ("Neptune") annonserte 28. juni 2018 inngåelsen av en aksjekjøpsavtale for kjøp av 100 % av aksjene i VNG Norge AS («VNG Norge») fra det tyske energiselskapet VNG AG.

pumper

Neptune Energy er et uavhengig oljeselskap innenfor både leting og produksjon, med et fokus på Nordsjøen, Nord-Afrika og Sør-Øst Asia. Målsettingen er å bygge et betydelig E&P selskap, med en størrelse, operasjonell kapasitet og portefølje som kan maksimere verdier. Et team fra Kluge, ledet av partnerne Thomas Abrahamsen og Audun Stornes har bistått Neptune Energy Norge AS knyttet til norsk rett.

VNG Norge har opparbeidet en portefølje bestående av produserende felt, utviklingsprosjekter og letelisenser, som inkluderer Fenja (under utbygging med VNG Norge som operatør) og andeler i, Draugen (7.56 %), Brage (4.44 %), Ivar Aasen (3.02 %), Bauge (2.5 %), Njord (2.5 %) og Hyme (2.5 %). VNG Norge har 42 lisenser på sokkelen, hvorav fem produserende felt og tre utviklingsprosjekter: Fenja (30 % andel og operatør), Bauge (2,5 %) og Solsort-prosjektet i Danmark (13,8 %). Gjennomføring av transaksjonen er betinget av myndighetsgodkjennelser og styregodkjennelse i VNG AG (Supervisory Board). Forventet gjennomføring er i Q4 2018.

For ytterligere detaljer, se pressemelding fra Neptune.