Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Gratulerer

Høsten 2016 hadde Kluge et rekordantall med advokatfullmektiger som startet samtidig. To år senere er første milepæl i karrieren oppnådd for disse – bevillingen er på plass, og alle går over i stilling som advokat.

Fullmektiger

Advokatfullmektigene som starter hos oss karakteriseres som ambisiøse, faglig dyktige og miljømessige bidragsytere. De første årene som nyutdannet jurist innebærer en bratt læringskurve. Advokatfullmektigene får tidlig mye ansvar og de blir utfordret til å ta selvstendig avgjørelser. Med et omfattende 2-årig opplæringsprogram, en arbeidskultur som preges av teamarbeid og kunnskapsdeling, og tett oppfølging fra ansvarlig advokat forsøker vi å tilrettelegge for en stødig vei fra nyutdannet jurist til trygg og god advokat. At vi har stor tilgang på rettssaker som egner seg for advokatfullmektiger gjør også at de fleste hos oss får bevilling etter bare to år.

Vi gratulerer advokatfullmektigene med bevilling, og ønsker dem lykke til med nye utfordringer som ferske advokater!

  • Andrea Fjæstad Amundsen
  • Andreas Akerlie Arntzen
  • Einar Lund Sørensen
  • Elisabet Kaasa Midtbøen
  • Henrik Høines

For to andre advokatfullmektiger som startet samtidig er bevillingen rett rundt hjørnet.