Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Halvparten av norske arbeidsgivere mangler rutiner for varsling av mobbing og seksuell trakassering

Den 24. januar arrangerte Kluges arbeidsrettsspesialister et frokostseminar med temaet om hvordan varsler om kritikkverdige forhold skal håndteres. I kjølvannet av #MeToo-kampanjen og debatten om seksuell trakassering, har svært mange arbeidsgivere spurt oss om hvordan slike saker skal håndteres i praksis.

Gullegg

Det var stor oppslutning på seminaret, og de over femti fremmøtte fikk flere konkrete og praktiske tips og råd for hvordan arbeidsgiver bør gå frem i varslingssaker.

Til tross for nye lovpålegg om å ha varslingsrutiner, oppgir kun en av to arbeidstakere at arbeidsgiveren deres har etablert rutine for varsling av kritikkverdige forhold som mobbing, trakassering og annen arbeidsmiljøproblematikk. Det viser en analyse utført av Norstat på vegne av Kluge.

– Virksomheter er lovpålagt å ha varslingsrutiner hvis forholdene i virksomheten tilsier det, og alltid dersom virksomheten jevnlig sysselsetter minst fem arbeidstakere. Rutinene skal være lett tilgjengelig for alle arbeidstakere i virksomheten, også for innleid personell. Da er det et tankekors at kun halvparten av arbeidstakere oppgir at arbeidsgiveren deres har varslingsrutiner, sier Ove Vanebo, senioradvokat og ekspert på arbeidsrett i Kluge.

Faktisk oppgir en av fire (27 prosent) at arbeidsgiveren deres ikke har etablert rutine for varsling av kritikkverdige forhold, mens en av fire (28 prosent) sier de ikke vet om arbeidsgiver har rutinene på plass. En av to (45 prosent) oppgav at arbeidsgiveren deres har varslingsrutiner på plass.

– Selv om det er vanskelig å vite eksakt om virksomhetene som er omtalt i undersøkelsen er lovpålagt å ha rutinene, er det stor sannsynlighet for at en rekke arbeidsgivere bryter arbeidsmiljøloven. Sett i lys av #MeToo er det et urovekkende høyt tall, sier Vanebo.

I den samme undersøkelsen hevder tre av fire (76 prosent) at de vet hvordan de skal varsle arbeidsgiver dersom de opplever mobbing eller trakassering på arbeidsplassen. 

– At mange vet hvordan de skal varsle er bra. Men dette tallet bør tas med en liten klype salt ettersom mange av de samme respondentene opplyste at de ikke visste om arbeidsgiveren deres hadde varslingsrutiner på plass. Er man ikke kjent med virksomhetens rutiner er det vanskelig å varsle på riktig måte, sier Vanebo.

Saken er omtalt flere steder denne uken, blant annet hegnar.no.