Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Kluge i Advokatbladet: Suksess for ny, nordisk voldgiftordning

Den nye nordiske foreningen som arbeider med voldgift, Nordic Offshore & Maritime Arbitration Association, har allerede stor suksess. Kluge-advokat Harald S. Kobbe er med i styret sammen med Tore Schei, Trine-Lise Wilhelmsen og Georg Scheel fra Norge.

På Advokatforeningens årlige konferanse, Den store firmadagen, fortalte BAHR-advokat Geir Gustavsson om arbeidet med å utvikle et regelverk og retningslinjer basert på best practice som skal kunne brukes i voldgift i alle de Nordiske land.

Siktemålet med arbeidet har særlig vært å kunne tilby en god, effektiv og forutberegnelig voldgiftsprosess, som vil følge enkelte linjer og prinsipper som er mer detaljerte enn de man kan utlede av selve voldgiftslovene. Dermed blir prosessene langt mer transparent og forståelig for parter og prosessfullmektiger, og da især om de kommer fra land utenfor Norden. 

Det er nå utviklet en standard voldgiftsklausul som finnes på foreningens hjemmesider, i Norge www.nordicarbitration.org. Der finner man også de gjeldende regler, retningslinjer og matrixer/sjekklister som er utarbeidet.

Foreningen arbeider for tiden også med å utvikle retningslinjer for bl.a. behandlingen av små og middels store tvister, for mekling av tvister, et eget elektronisk basert saksbehandlingssystem, hvor for øvrig Kluge ved Knut-Magnar Aanestad er med i arbeidsgruppen, samt en egen erfarings- og kunnskapsbase. 

Les artikkelen på advokatbladet.no