Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Kluges energiteam vokser – Velkommen som ny partner Kjetil Stensvik

Vi er glade for å ønske velkommen til Kjetil Stensvik som det seneste tilskuddet til vårt energiteam. Kjetil startet i Kluge som partner 1. august 2018, og kom da fra en stilling som Head of General Counsel Office i Equinor ASA.

team

Stensvik har vært ansatt i Equinor siden 2009 og har vært rådgiver på flere viktige prosjekter, inkludert Johan Sverdrup. I løpet av 2014-2016 jobbet Stensvik i Sør-Korea og var ansvarlig for juridisk oppfølgingsarbeid i Equinors prosjekter der, inkludert byggeprosjekter for Mariner-, Gina Krog- og Aasta Hansteen-feltene. Med sin sterke in-house erfaring og -kompetanse, vil Kjetil ytterligere styrke kapasiteten til olje- og gassteamet i Kluge. Han vil arbeide for både operatører og leverandører, og tilføre verdi ved å benytte sin unike erfaring med å navigere juridisk i store prosjekter. Ytterligere opplysninger finnes her.

Vi opplever for tiden betydelig vekst innen olje og gass, med et sterkt 2017 og et rekordtravelt 2018 så langt. Vi har benyttet de siste par årene til å gjøre strategiske rekrutteringer og vi er således godt forberedt på en ny periode med høy aktivitet på norsk sokkel. Vi har de siste to årene brukt nedgangen i bransjen til å bygge et av de sterkeste energiteamene i det norske markedet, med 20 advokater som arbeider først og fremst med olje- og gassrelaterte prosjekter. Vårt team tilbyr en rekke seniorpersoner med spesialkompetanse innen ulike områder av energirett:

 • Assosiert partner Fredrik Nøss kom tilbake til Kluge i desember 2017 etter 6 år som intern advokat i Equinor ASA. Han er spesialisert på riggkontrakter, riggkontrakttvister og anskaffelseskontrakter. I Equinor var han juridisk rådgiver for flere rigganskaffelsesprosjekter og involvert i flere tvister knyttet til riggkontrakter. Ytterligere opplysninger finnes her.

 • Assosiert partner Jone Stakkestad kom tilbake til Kluge fra Wintershall Norge AS i mars 2017. I Wintershall arbeidet han med feltutvikling av Maria og Skarfjell, inkludert tie-inforhandlinger og større rigg- og FPSO-anskaffelser. Siden han kom tilbake til Kluge, har han arbeidet full tid med olje- og gassklienter og har spesielt gitt bistand til Faroe Petroleum og DEA Norge AS. Jone er for tiden involvert i utviklingsprosjektene Brasse (Faroe), Fenja (Faroe) og Dvalin (DEA), som inkluderer rådgivning relatert til bl.a. JOA / lisens spørsmål, tie-in forhandlinger, lisenskoordinering / samordning og EPCI prosjekter. I tillegg har han vært involvert i flere store lisenstransaksjoner. Ytterligere opplysninger finnes her.

 • Assosiert partner Samuel Skrunes kom tilbake til Kluge fra Equinor ASA i august 2016. I Equinor har han arbeidet som internadvokat på ulike feltutviklingsprosjekter internasjonalt og på norsk sokkel, herunder kontrakter for kjøp av varer og tjenester, FC / EPMA / EPC og EPCI prosjekter, tungløftfartøy, fjerningsprosjekter, anskaffelse av seismikk, samt tyngre feltanskaffelser innen forsynings- og tjenestefartøyer og helikoptertjenester. Samuel jobber i Kluge spesielt mot kontraktsrett og prosedyre knyttet til offshore- og onshore-prosjekter. Ytterligere opplysninger finnes her.

 • Amund Noss kom inn som partner i teamet vårt i april 2016. Han har dyp innsikt i petroleumsskatt etter mange år hos Finansdepartementet. Amund arbeider med rettstvister innen petroleumsskatt for flere E&P-selskaper. Amunds ferdigheter og kompetanse passer godt med resten av teamets sterke E&P-bransjekunnskap og vår sterke kundebase blant oljeselskapene på norsk sokkel. Spesielt er vi glade for å kunne gjøre nytte av Amunds skattekompetanse i våre komplekse M&A-prosjekter knyttet til norsk sokkel. Ytterligere opplysninger finnes her.

Kluge har rådgitt i mange av de store E&P-transaksjonene på norsk sokkel det siste året, enten gjennom M&A bistand til enten selger- eller kjøpersiden, HR bistand til store integrasjonsprosesser eller skatteråd i forbindelse med salg og kjøp av lisensandeler. Nedfor har vi listet opp noen av prosjektene vi har jobbet med i 2017 og 2018:

 • Neptune Energy Group kunngjorde 28. juni 2018 en avtale om å erverve 100 % av aksjene i VNG Norge AS fra VNG AG. Et team fra Kluge har bistått Neptune Energy Norge AS i transaksjonen.

 • Kluge bistod Repsol Norge AS med å kjøpe andeler i Visundfeltet fra Total E&P Norge AS.

 • Kluge bistod Faroe Petroleum Norge AS med salg av en 17,5 % andel i Fenja-lisensen til Suncor Energy Norge AS.

 • Kluge bistod Edison Norge AS (som selger) ved salg av sine andeler i Polarled og Nyhamna til CapeOmega AS (som kjøper).

 • Kluge bistår Faroe Petroleum Norge AS med utbyggingen av Brasse.

 • Kluge bistod en budgiver med full juridisk due diligence av Valhall-feltet og Hod-feltet, da Aker BP ASA markedsførte disse i en strukturert salgsprosess.

 • Kluge var rådgiver for en budgiver med full juridisk due diligence av en lisensportefølje bestående av andeler i Draugen og Gjøa, markedsført av A/S Norske Shell i en strukturert prosess.