Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Kluges faglige høstprogram | Bergen

Kluge er opptatt av faglig oppdatering og kompetansedeling, og har nå gleden av å presentere høstens faglige program.

Lys

Seminarene er gratis, vil ha en varighet på 2-3 timer og holdes enten som frokostseminar eller på ettermiddagstid. Det vil bli sendt ut egne invitasjoner med påmeldinger i forkant av hvert arrangement.

 • 28. august, del I | Bokettersyn
  Vi ser nærmere på årsakene til at skattekontoret velger å igangsette kontroller på avgiftsområdet og hvordan virksomheten på best mulig måte kan være forberedt på en slik eventualitet. Vi ser også på de ulike stadiene av en kontroll og hva slags grep virksomheten bør ta underveis for å minimere risikoen og nedslagsfeltet for en etterberegning.

 • 28. august, del II | Praktisk styrearbeid
  Hvordan ivareta styrets plikt til forsvarlig styring når selskapet møter økonomiske utfordringer?
 • 12. september | Hvordan få rett når du har rett?
  Løpende kontraktshåndtering med utgangspunkt i entreprisekontrakter.
 • 4. oktober | Utviklingsprosjekter – Avgiftsrettslig «best practices» i et utviklingsprosjekt
  Seminaret vil ta for seg regelverket om merverdiavgift og fast eiendom, og knytte dette opp mot et konkret utviklingscase for å illustrere noen av de muligheter og fallgruver som avgiftsregelverket byr på.
 • 17. oktober | Hvordan utforme gode leiekontrakter i et marked i endring?
  Vi ser på standardavtalene i forhold til ønsket om/behovet for individuell tilpasning, herunder hvilken betydning leieforholdets art har for fordelingen av partenes forpliktelser og valg av prismodell (fast leie versus omsetningsleie). I tillegg ser vi på utforming av gode kontrakter for leietakertilpasninger.

TID: Høsten 2018
STED: Starvhusgaten 2b, Bergen