Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Kluge og Håmsø bistår NeoDrill AS i omfattende rettighetstvist mot Equinor/Statoil

Kluges prosessteam bestående av Kyrre Tangen Andersen, Steffen Asmundsson og Synne Lyngstad Netteland har sammen med Håmsø ved patentfullmektig Krister Mangersnes fått full seier i rettssaken mellom NeoDrill og Equinor/Statoil.

sjakkbrikker

Saken er blant de større og viktigere patentsakene i senere tid og gjelder teknologi for bruk av sugeanker som brønnfundament. Equinor/Statoil benytter slik teknologi i sin Cap-X-løsning som er tenkt brukt ved oljeutvinning i Barentshavet, og NeoDrill mener dette er i inngrep med patenter for Neodrills CAN-teknologi.

Saken gjaldt gyldighet og inngrep i tre av NeoDrills patenter, samt brudd på markedsføringslovens bestemmelser om god forretningsskikk og forretningshemmeligheter. NeoDrills sentrale patenter ble stadfestet som gyldige. Videre ble Equinor/Statoil dømt for inngrep i to av de tre patentene, samt ulovlig forberedelse av inngrep i det tredje, og endelig for brudd på markedsføringslovens regler om god forretningsskikk og forretningshemmeligheter.

NeoDrill fikk dekket fulle saksomkostninger og ble tilkjent MNOK 40 i erstatning i tillegg til at Equinor/Statoil forbys å bruke Cap-X-teknologien som begår inngrep i NeoDrills patenter.

I media

Les dommen i sin helhet på domstol.no: Dom i saken mellom Equinor (Statoil) og NeoDrill