Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Take-aways fra Lexpo Legal Innovation Event

Forrige uke gikk Lexpo 2018 av stabelen i Amsterdam. Konferansen har på kort tid utviklet seg til å bli en av de aller største og viktigste internasjonale samlingene innen Legal Tech og innovasjon.

Årets Lexpo var det tredje i rekken og var fullbooket med 450 deltakere fra 22 land halvannen uke før start. Det sier noe både om statusen konferansen allerede har klart å opparbeide seg, og om interessen for legal tech og advokatbransjens digitale fremtid.

Konferansen var også i år fylt med gode foredragsholdere, spennende temaer og interessante diskusjoner. På agendaen stod Blockchain, Knowledge Management, Legal Project Management og Business Intelligence, i tillegg til presentasjoner av en mengde nye digitale verktøy og smarte løsninger for bransjen.

Fra Kluge var Knut Magnar Aanestad, Head of Innovation, og Helene Vestergaard Larsen, Leder forretningsutvikling og analyse, til stede, sammen med en stor norsk delegasjon. Det ble to dager med mange inntrykk og inspirasjon fra scenen i tillegg til en rekke nyttige en-til-en diskusjoner og erfaringsutvekslinger i møte med både nye og gamle forbindelser og leverandører.

En generell betrakting fra i år er at veldig mange av foredragsholderne var amerikanske og kom fra veldig store firmaer, noe som kan gjøre det litt utfordrende å relatere temaene direkte til vår hjemlige sfære. Amerikanerne er eksperter på «konsulent-prat» og kommer fra en annen rettstradisjon hvor rettskildebildet og kulturen er annerledes fra Europa og Skandinavia. Men selv om overføringsverdien ikke alltid er direkte, viser det likevel viktige trender og mye av essensen er verdt å ta med seg videre i vårt arbeid. Det er også åpenbart at heller ikke Norge er uberørt av den digitale utviklingen som feier over bransjen, og at det ligger uante muligheter i dette for de som er villige og nysgjerrige nok til å utforske videre.

Her er våre viktigste "take-aways" fra hovedtemaene på Lexpo 18

1. Blockchain

Et av de hovedtemaene vi hadde størst forventning til, var blockchain. Blockchain er et buzzword som det snakkes, skrives og menes mye om, men det er ikke så lett å komme forbi hypen og få tak i hva det er eller hvordan det faktisk kan brukes.

Veldig kort sagt brukes blockchain-teknologien til å opprette et register over transaksjoner du kan stole på uten en sentral tillitsaktør, som for eksempel en bank, offentlig myndighet el. lign. Det handler om muligheten til å kunne stole på eksistensen og integriteten til digital informasjon som er lagret på en blockhchain; et offentlig distribuert register.

Foredragene gav en dypere forståelse av hvordan blockchain kan påvirke samfunnet, bedrifter, og advokatfirmaer. Utgangspunktet her var FinTech, men mulighetene for bruk er mange, og påstanden var at blockchain også vil endre jussen på de fleste områder. Blockchain gjør det mulig å ha tillit til digital informasjon, digitale data og skape nye og mer effektive tillitsstrukturer, f.eks. gjennom digitale kontrakter. I tillegg mener mange at blockchain vil bli et stort, nytt fagområde innen jussen, eller rettere sagt bli en ny del av alle fagområder i jussen, og det er allerede advokatfirmaer som har egne blockchain-avdelinger. Det er også på vei inn som et viktig fag i flere anerkjente universiteter rundt om i verden.

Blockchain finnes allerede i praktisk bruk på mange forskjellige måter i næringslivet. Eksempler som ble trukket frem er Daimler Benz, som i 2017 hentet inn kapital (100 millioner Euro) ved bruk av blockchain-teknologi – helt uten bruk av banker, advokater eller andre rådgivere som tillitsaktører, og Maersk som bruker blockchain i en maritim løsning blant annet for å kunne spore kontainerne sine. Ellers kjenner jo de fleste til at det gjennom blockchain eksisterer flere autonome monetære systemer med kryptovalutaer, med Bitcoin som den mest kjente.

2. Knowledge Management

Et annet hovedtema var Knowledge Management (KM) og hvordan KM kan være med på å forbedre og tilføre verdi til klientrelasjonen. Moderne KM handler mye om å «see the pains» og løse disse ved hjelp av teknologi, både i interne arbeidsprosesser og ikke minst i forhold til klientene.

Knut-Magnar var en av deltakerne i en paneldebatt om moderne KM. Det ble en interessant diskusjon hvor panelet blant annet diskuterte hvilke egenskaper morgendagens advokat bør ha. Hva ser man etter hos en moderne advokat, og er dette noe annet enn man har sett etter tradisjonelt? Påstanden var at advokatfirmaer fremover vil se etter personer med et bredere sett med egenskaper enn tidligere, et helt annet type mindset; advokater som er mer nysgjerrige, kreative, og som er åpne for å bruke en annen type arbeidsmetodikk – advokater som hele tiden spør «hvorfor?».

3. Legal Project Management

Legal Project Management er nødvendigvis ikke så mye annerledes enn «vanlig» project management. Det handler om å jobbe systematisk og planmessig ved hjelp av definerte arbeidsmetoder og prosesser, for å sikre effektivitet og kvalitet. Påstanden fra flere firmaer som har tatt i bruk prosjektledelse var at det fører til økt gevinst i form av reduserte avskrivninger og meget fornøyde klienter. Det handler om prosjektering, budsjettering, måten man tar inn klienter på, måten man gjennomfører oppdragene på og systematisk oppfølging av de klientene man har.

Andre bransjer har lenge benyttet prosjektledelse for å optimalisere sitt arbeid, og stadig flere advokatfirmaer kommer etter. Metodikk og arbeidsmetoder som i stor utstrekning blir brukt i andre bransjer (og dermed også er kjent hos mange klienter), for eksempel Lean, Six Sigma og Design Thinking, gjør nå sitt inntog i advokatbransjen og endrer måten å jobbe på.

4. Business Intelligence

Business Intelligence og dataanalyse er et hot tema innenfor legal tech miljøet om dagen. Andre bransjer har lenge utnyttet mulighetene dataanalyse gir, og stadig flere advokatfirmaer begynner nå å sette sammen analyseteam for å utnytte sine egne data. Man forsøker å kvantifisere jussen for å forstå den jobben man gjør og se sammenhenger på en annen måte enn man har gjort tidligere.

Tanken er å benytte både kvantitative og kvalitative metoder for å 1) beskrive virksomheten og tjenestene, 2) diagnostisere virksomheten for å få innsikt i hvorfor ting har skjedd eller ikke skjedd, og 3) forutse virksomhetens utvikling, for å kunne styre og levere bedre tjenester.

5. En spennende showcase: "Fligtrigth Now" – anvendt legal tech

Et av de mest spennende foredragene vi hørte omhandlet et konkret eksempel på hvordan et legal tech selskap var blitt til. En advokat/partner i et tysk advokatfirma, forklarte i detalj hvordan en forsinket flight fra Amsterdam til Berlin gjorde ham til en legal tech pionér og gründer av «Flightright Now» – et helautomatisert AI-basert produkt på nett, hvor kunder 24/7 kan kreve erstatning for forsinkelser og få utbetalt et pengebeløp innen syv timer.

Interessante "take-aways" fra dette caset var:
1. Tech stack. Det at det ble brukt forskjellig teknologi på forskjellige deler av løsningen, men at de satt igjen med én effektiv løsning for kunden.
2. Faktisk bruk av AI. Ved hjelp av AI løste de en oppgave på et smalt område.
3. Skalering. At det ble en juridisk tjeneste som kan skalere, dvs at profitten øker eksponentielt.

Alt i alt var det mye spennende læring å ta med seg hjem fra Lexpo 2018. Ser vi forbi alle buzzwords og hype rundt ny teknologi, blir kunnskapen viktig i jobben med å ta i bruk teknologien i vår tjenesteleveranse for å stadig forbedre våre egne og våre klienters virksomheter. Denne kunnskapen er viktig i vårt OMNIA-arbeid hvor vi stadig videreutvikler arbeidsmetoder og teknologi i takt med utviklingen.

Se hele agendaen og les om foredragsholderne på lexpo.com