Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Tre nye år sammen for flyktningers rettigheter

Kluge har siden 2012 vært en av Flyktninghjelpens hovedsamarbeidspartnere, og nylig ble samarbeidet forlenget med tre nye år. Samarbeidet gir Flyktninghjelpen den faglige tyngden de trenger for å løse juridiske problemstillinger, både i felt og på hovedkontoret i Oslo. For Kluge betyr det ny innsikt og utvikling innenfor områder som menneskerettigheter og humanitært arbeid. Forlengelsen av partnerskapet baner vei for større, langsiktige samarbeidsprosjekter.

Sør Sudan, blid ungdommer og NRC flagg
Foto: Flyktninghjelpen

- Kluge har vært en lojal samarbeidspartner i flere år og vi ser at vårt langsiktige arbeid sammen er av stor betydning for Flyktninghjelpens arbeid med verdens flyktninger, sier generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland.

De siste årene har Kluge blant annet bidratt med å utarbeide etiske retningslinjer for jurister som jobber med rettshjelp i Flyktninghjelpens programland.

- Med Kluges bistand blir Flyktninghjelpen mer profesjonell og effektiv, sier Egeland.

Jobber sammen for langsiktige løsninger

Samarbeidet omfatter kompetanseutveksling, juridisk bistand og større prosjekter. Den nye, treårige avtalen innebærer en utvidelse av det faglige samarbeidet.

- Vi i Kluge er glade for å fortsette samarbeidet, og opplever at langsiktighet gir økt verdi for begge parter, sier Snorre Haukali, Managing Partner i Kluge.

Et tett samarbeid

Kluge har i flere år vært med som hovedsponsor av Flyktninghjelpens Artistgalla på TV2, og har gitt finansiell støtte i kampanjer for barn på flukt fra krig og konflikt.

For å styrke de etiske rammene rundt Flyktninghjelpens arbeid, bistår blant annet Kluge for å få virksomheten i samsvar med det nye personvernregelverket etter gjennomføringen av GDPR i norsk rett.  

- Deres velvilje og aktive engasjement er et forbilledlig eksempel på en virksomhet som utøver samfunnsansvar i praksis, sier Egeland.

- Vårt tette samarbeid med Flyktninghjelpen er populært blant våre ansatte. Det gir et perspektiv på jusfaget med konkrete utfordringer som går langt ut over de problemstillinger vi normalt arbeider med, sier Bosse Langaas, leder for Strategy & Operations i Kluge.