Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Vellykket Entreprisedag i Vest

I april arrangerte EBA Vestenfjelske, SANDS og Byggenæringens Landsforening sammen med Kluge for tredje år på rad «Entreprisedag i Vest» i Bergen.

Gjennom en rekke foredrag fikk nærmere 100 deltakere innblikk i blant annet utfordringene med gjennomføringen av offentlige byggeprosjekter. 

Advokat Harald Kobbe i Kluge holdt foredrag om tvistesaker innen bygg og anlegg i offentlig sektor, som også var et tema for 2 år siden. Temaet er ikke blitt mindre aktuelt i årene som har gått, og tittelen på hans foredrag var derfor «Pass på penga igjen og igjen!». I sitt foredrag oppfordrer Kobbe entreprenører til å tenke som en revisor for å unngå å tape penger på kontrakter med offentlige byggherrer. Hans klare anbefaling til entreprenørene er å finne ut hva som skal til for å få aksept for et krav ved å spørre om egen revisor ville godtatt det.

Bygg.no omtaler saken, og siterer Kobbe.
– Konsekvenser av dette er at byggherreorganisasjonen endres fra prosjekt til prosjekt og det blir lite kontinuitet og lav samkjøringseffekt. Kommunikasjonen med entreprenør kan få preg av at byggherren fremstår som et troll med flere hoder, uten at entreprenøren vet hvilket hode som har nødvendig fullmakt til å ta de aktuelle beslutningene. Hvis alle hodene kommer fra samme firma vil de henge godt sammen, noe som svekker den interne kontrollen. Byggherreorganisasjoner med mange hoder kan fremstå som handlingslammet utad og det kan være vanskelig for entreprenør å få svar på spørsmål.

Les hele artikkelen på bygg.no