Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Entreprisedagen i Vest 2019

Entreprisedagen i Vest ble nylig arrangert for fjerde gang i Bergen, med over 120 deltakere. Byggherrer, entreprenører, håndverksbedrifter, konsulenter og advokater møttes til gode faglige innlegg og en romslig tapas etterpå.

hus vipper på kanten
Foto: Cindy Tang/Unsplash

Årets tema var kontraktsstrategier, særlig i offentlige byggeprosjekter. Videre så vi nærmere på Follobanen og Mellom barken og veden vol. 2.

Programmet omfattet også innlegg fra adm. dir. Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier AS som snakket om at nye konkurranseformer gir nye forretningsmodeller i bygg- og anleggsbransjen, mens konsernsjef Arne Giske i Veidekke innledet om kontrahering og kontraktstrategi sett i et entreprenørperspektiv. I den forbindelse sa han bl.a. at Veidekke ikke lenger vil inngi tradisjonelle anbud på anleggsoppdrag med mindre de er strukturert slik at de kan påvirke arbeidsutførelsen, f.eks. slik Nye Veiers modeller legger opp til.

Samme syn på kontraktstrategi ble for øvrig også fremholdt av Gunnar Størksen i HusGruppen som ledd i en paneldiskusjon ledet av Kluge-advokat Samuel Skrunes.

Arrangørene var Kluge, Byggenæringens Landsforening, EBA og SANDS - i samarbeid med Entrepriserettsforeningen i Bergen.

Estate-Vest fulgte også opp saken: Kan nye kontraktsmodeller dempe konfliktnivået i byggebransjen?