Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Fullt hus om klimavennlig byutvikling

Denne uken samlet Oslo arkitekturtriennale (OAT) og Kluge mer enn 70 mennesker på Nasjonalmuseet for arkitektur, hvor det overordnede temaet var klimavennlig byutvikling. Teamet skapte stort engasjement når spørsmålet om hvordan vi kan og må svare på vår tids største utfordring, klimakrisen. Hva har vi lært av de valgene vi har tatt, og hvordan skal vi styre byen i riktig retning i fremtiden?

Foto | Unsplash | Rosa Nussbam

Oslo arkitekturtriennale er Nordens største arkitekturfestival og en av verdens viktige møteplasser for diskusjon av arkitektur og byutvikling.

Ellen de Vibe, direktør gjennom de siste 20 årene i Plan- og bygningsetaten i Oslo Kommune, snakket om utviklingen av Oslo, og hvordan vi kan sikre en bærekraftig utvikling fremover. Vi fikk også høre et innlegg fra direktør i Klimaetaten, Heidi Sørensen, om hvordan man skal gjøre Oslo til en fossilfri by og nå målet om 95% utslippskutt i løpet av de neste ti år. Ingen enkel oppgave, men for oss som beboere kan man tenke seg at vi må bo mindre, og dele på mer. Oslo kommune kan sammen med utbyggerne skape spennende, arealeffektive og miljøvennlige boligområder. Rasmus Reinvang, byrådssekretær for byutvikling (MDG) snakket om de politiske føringene som vi må jobbe etter i årene fremover. Oslo skal bli verdens beste fotgjengerby, nye sykkelveier, byutvikling på innbyggernes premisser, tilbud om rimeligere boliger og alternative boformer er noen av tiltakene Reinvang snakket om for å nå Oslos klimamål. I diskusjonen som fulgte deltok også Anders Røberg-Larsen, avtroppende leder for Byutviklingsutvalget (Ap), og Øystein Sundelin, påtroppende leder for samme utvalg (H). Partner i Kluge, Tarjei Pedersen var ordstyrer for dagen, og hadde et innlegg om plan- og bygningslovgivningen og hvordan denne kan hjelpe oss å nå fastsatte klimamål.

Etter en pause med mingling og litt mat fikk vi høre Marianne Skjulhaug, arkitekt og leder for institutt for urbanisme og landskap på AHO, og Synnøve Sandberg, administrerende direktør i OSU, samt Svein Prytz, utviklingsdirektør i JM Norge. Takk til alle foredragsholderne og til alle som bidro med engasjement og spennende refleksjoner. 

13 november inviterer OAT og Kluge til diskusjon rundt hvordan yngre krefter kan påvirke eiendomssektoren. Her møtes ulike aktører i bransjen for å diskutere hvordan yngre krefter vil påvirke sektoren i en grønnere retning fra innsiden. Hvordan tas egentlig beslutningene i bransjen i dag - hvilke hensyn og interesser vektlegges? Og hvordan kan vi som er en del av bransjen påvirke grunnlaget for beslutningene? Mer Info og påmelding finner du her.