Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Digitale videoopptak av vitneforklaringer

Et team fra Kluges prosessgruppe har skrevet et bidrag til den internasjonale publikasjonen In House Laywer, som retter seg mot samme målgruppe som Legal 500.

Videoopptak
Foto: Jakob Owens | Unsplash

Temaet er høyaktuelt: Digitale videoopptak av vitneforklaringer, for å realisere tvistelovens hovedregel om slike opptak fra 2005 – en hovedregel som domstolene først nå har igangsatt en forsøksordning rundt. Den faktiske hovedregelen er fortsatt tvistelovens unntaksbestemmelse om at opptak ikke gjøres f.eks. fordi ressurser til dette mangler.

Forsøksordningen begynte i Nord-Norge, og er nå utvidet til Jæren tingrett. Artikkelen gir basis for en bredere artikkel på norsk om samme tema, som samme gruppe advokater arbeider med for øyeblikket.

Les artikkelen i The In-House Lawyer Autumn 2019: Recording and re-use of testimonies in Norwegian courts (PDF)