Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Kluge Offshore Summit 2019 tok for seg risikostyring

Bransjen er i endring. Vi jobber på nye måter og med nye verktøy. Kontraktene forandrer seg, med allianser og partnering, og de lange rammeavtalene forutsetter nye måter å jobbe sammen på for leverandører og kunder. Ledelsen hos så vel operatører som leverandører må navigere i et stadig mer krevende landskap for å ta optimale beslutninger.

Se foredraget til Klaus Mohn, økonomiprofessor og deltaker i Klimarisikoutvalget, om klimarisiko i olje- og gassnæringa.

Vi satte fokus på risikostyringen fra ulike vinkler - hva er mulighetene og hva ser bransjen som utfordringer knyttet til risikostyring? Vi så på på risikostyring fra ledelsen og CFOs perspektiv, risikostyring knyttet spesifikt til IT og klima, og ikke minst ut i fra hva som er beste praksis på modellering av risikostyring.

Nesten 250 påmeldte fikk høre blant annet økonomiprofessor og oljeveteran Klaus Mohn. Les mer på dn.no og nrk.no

Kluges årlige Offshore Summit er et bransjeseminar rettet mot oljeindustrien, og en arena for meningsutveksling, nettverksbygging og faglig oppdatering. Du møter hvert år spennende foredragsholdere og tidsaktuelle temaer.

Se årets program

Velkommen til neste år!