Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

2020

Høyesteretts dom i klimasøksmålet

Høyesterett i plenum har avsagt dom i det såkalte «klimasøksmålet», en dom som i lang tid fremover vil engasjere oss jurister, miljøorganisasjonene og petroleumsbransjen – men også folk flest. Mens Olje- og energiminister Tina Bru har uttalt at dommen «slår ring om en langvarig norsk tradisjon hvor vanskelige politiske spørsmål vurderes, debatteres og til slutt avveies av folkevalgte i stortingssalen», kritiseres dommen fra flere hold for å være konservativ og maktpreserverende, og for å redusere Grunnloven § 112 til en honnørparagraf.

Kluge har siden 2012 vært en av Flyktninghjelpens hovedsamarbeidspartnere, og samarbeidet er nå forlenget med tre nye år. Samarbeidet gir Flyktninghjelpen den faglige tyngden de trenger for å løse juridiske problemstillinger, både i felt og på hovedkontoret i Oslo. For Kluge betyr det ny innsikt og utvikling innenfor områder som menneskerettigheter og humanitært arbeid. Forlengelsen av partnerskapet baner vei for større, langsiktige samarbeidsprosjekter.

Tre nye partnere i Kluge

Vi har gleden av å ønske Joar Kalsaas, Fredrik Aadahl og Marte Thorsby velkomne som nye partnere i Kluge.

Kluge har siden 2019 hatt et samarbeid med miljøstiftelsen Zero. Miljøstiftelsen ZERO er en uavhengig, ideell organisasjon som mener politisk lederskap og et fremoverlent næringsliv er avgjørende for å løse klimakrisen. Nå har begge parter blitt enige om å fornye samarbeidet, og etablere et mer aktivt partnerskap enn tidligere.

Kluge-advokatene Amund Noss og Asle Bjelland representerte et svindeloffer og Forbrukerrådet i prinsipiell sak i Høyesterett om BankID-svindel. Dommen vil kunne få betydning for en rekke tilsvarende saker. DN skriver om dommen og omtaler den som historisk.

Kluge tildelt rammeavtale med Gassnova

Kluge har blitt tildelt en av to parallelle rammeavtaler med Gassnova SF, etter å ha gått seirende ut av nylig gjennomført anbudskonkurranse om leveranse av juridiske tjenester. Kluge ble vurdert som best på kompetanse og best på oppdragsforståelse.

International Comparative Legal Guides: Sanctions 2021 er utgitt i en oppdatert utgave. I utgivelsen behandles regelverket for sanksjoner og restriktive tiltak i hele 17 land. Boken gir veiledning på hvordan selskaper som driver internasjonal handel skal kunne manøvrere i et stadig mer komplisert juridisk landskap med sanksjoner.

Kluge bidrar i årets TV-aksjon

Kluge er stolte støttespillere av årets TV-aksjon som går til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet. Vi i Kluge ønsker å ta vårt samfunnsansvar på alvor, og engasjere oss i verdens største innsamlingsaksjon som i år blir digital.