Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Bokutgivelse | Offentlige kontrakter – aktuelle tema

Nå foreligger boken «Offentlige kontrakter – aktuelle tema», som inneholder 14 innlegg om praktiske og nyttige temaer fra en anskaffelsesrettslig hverdag. Advokat Ronny Rosenvold, har sammen med 21 norske eksperter innen anskaffelsesrett bidratt til nyutgivelsen.

Kluge-advokat Ronny Rosenvold har sammen med tidligere advokat i Kluge, Robert Lund, skrevet om sammenhengen mellom anskaffelses- og statsstøttereglene. Det faktum at det er en sterk sammenheng mellom disse to regelsettene blir i mange sammenhenger oversett. Formålet med innlegget har vært å redegjøre for problemstillinger som kan oppstå i skjæringspunktet mellom de to regelverkene, og ikke minst hvordan en kan innrette seg for å etterleve begge.

 

 

 

 

 Bestill boken