Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Kluge i Advokatbladet | Jussen sørger for at kapitalen kommer

Realisering av Norges og Europas ambisjoner om klimakutt og nullutslippsamfunn vil kreve en storstilt elektrifisering og utbygging av ny fornybar energiproduksjon. Her har jussen og advokatene mye å bidra med, for eksempel når det gjelder å sørge for at rammevilkårene på best mulig måte tilrettelegger for den omstillingen og utbyggingen som må skje.

Camilla Siv Eeva

Jussen er også ofte en forutsetning for å få på plass den nødvendige kapitalen til å gjennomføre alle investeringene som skal til. Les mer om hva våre tre nye partnere Camilla Grytten, Siv Madland og Eeva Kantanen har å si om dette i denne artikkelen på advokatbladet.no, med fokus på det grønne skiftet.