Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Tre nye partnere i Kluge

Vi har gleden av å ønske Joar Kalsaas, Fredrik Aadahl og Marte Thorsby velkomne som nye partnere i Kluge.

Joar Fredrik og Marte

Opptakene av Kalsaas og Aadahl vil styrke Kluges posisjon og satsning på energi, entreprise og offentlig sektor. Begge startet som advokatfullmektiger i Kluge, og har gått gradene i firmaet hele veien frem til partnerskap.

Joar Kalsaas begynte som advokatfullmektig i Kluge i 2012 og har gjennom flere år bygget opp svært god kompetanse innen særlig entreprise og energi. Innen olje og gass har han bred erfaring med å bistå både leverandører og oljeselskaper. Han har hatt diverse opphold hos operatørselskaper. Kalsaas rådgir også klienter innen bygg- og anlegg, herunder spesielt entreprenører i større anleggsprosjekt, hvor han er involvert i prosjektgjennomføringsfasen og fører saker for domstolene.

Fredrik Aadahl begynte som advokatfullmektig i Kluge i 2011. Aadahl har spisskompetanse innen entrepriserett og offentlige anskaffelser, og har omfattende erfaring med komplekse prosjekter innen bygg- og anlegg. Han bistår både offentlige og private aktører i alle faser av prosjekter, fra anskaffelse til kontraktgjennomføring, forhandlinger og tvistesaker. Aadahl har i flere år undervist, og er jevnlig både veileder og sensor ved Universitetet i Oslo innenfor sine fagområder.

Marte Thorsby kommer fra stillingen som administrerende direktør i IFPI Norge (International Federation of the Phonographic Industry) gjennom 14 år. IFPI representerer verdens ledende musikkprodusenter, inkludert Sony Music, Warner Music og Universal Music, og IFPI har som hovedoppgave å sikre produsentenes kommersielle rettigheter i alle relevante markeder. Som partner i Kluge vil Thorsbys hovedfokus fortsatt være å jobbe for og med IFPI, men nå ut fra et sterkt etablert juridisk miljø. Samtidig vil Thorsbys lange erfaring fra immaterialrettsfeltet og hennes brede kommersielle tilnærming og bransjekunnskap gjøre henne til en sentral ressurs innen Kluges fokus og satsning på IPR-markedet generelt. Thorsby har tidligere også jobbet i Advokatfirmaet Grettes IPR-avdeling.

Vi ønsker alle tre hjertelig velkomne i partnerskapet fra 1. januar!