Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Kluge har bistått med godkjenning av statsstøtte til taxinæringen

EFTAs overvåkningsorgan ESA godkjente forrige uke en støtteordning for å kompensere taxinæringen som følge av koronakrisen. Kluge har bistått Ruter AS, Brakar AS og Østfold kollektivtrafikk med godkjenning av statsstøtte til taxinæringen.

taxi
Foto: JJ Ying | Unsplash

Koronakrisen har rammet mange næringer hardt, inkludert transportbransjen. Mange taxiselskaper har avtaler med administrasjonsselskapene om kjøring av skoleelever. Som følge av nedstengningen av Norge, falt denne inntekten bort. Viken fylkeskommune, gjennom Ruter AS, Brakar AS og Østfold kollektivtrafikk, besluttet derfor å kompensere næringen for disse tapte inntektene. Etter en god og konstruktiv dialog med Nærings- og fiskeridepartementet og ESA i en såkalt pre-notifikasjonsprosess, ble støtten notifisert til ESA 21. juni 2020, og godkjent 23. juni 2020.

Kluge ved Frederik Nordby og Bjørnar Alterskjær har bistått Ruter, Brakar og Østfold kollektivtrafikk gjennom hele prosessen.

Kluge har tidligere publisert en artikkel om det midlertidige statsstøtterettslige rammeverket og en oppdatering av hvordan ESA og EU-Kommisjonen har praktisert det nye midlertidige støtteregelverket.

Kluges eksperter følger nøye med på de raske utviklingene i statsstøtteregelverket som følge av koronaviruset og bistår for tiden løpende både offentlige og private aktører i anvendelsen av det nye regelsettet. Vi har trolig Norges største statsstøtteteam bestående av en rekke advokater med lang erfaring fra både ESA, EU-kommisjonen og departementer, og har derigjennom særlig håndteringskompetanse på denne typen saker.

Dersom du har spørsmål knyttet til statsstøtte generelt eller korona-tiltak spesielt står vårt statsstøtteteam til disposisjon.