Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Kluge har bistått Bane NOR i tvisteløsning på Follobane-prosjektet

Kluge har over de siste årene bistått Bane NOR SF på Follobaneprosjektet. En viktig del av prosjektet har vært boring av rundt 20 km tunell mellom Oslo og Ski ved bruk av tunellboremaskiner (TBM). Tunellen, som får navnet Blixtunellen, blir den lengste jernbanetunnelen i Norden. Bruken av TBM i et prosjekt i denne størrelsesordenen er nytt i norsk sammenheng.

Nylig lyktes Bane NOR og totalentreprenøren, Acciona Ghella Joint Venture (AGJV), å løse en tvist om betydelige tilleggskrav utenfor domstolene.

Tvisten gjaldt kompensasjon for inndrift og kutterforbruk begrunnet i at fjellet angivelig har vært mer krevende å bore i enn forutsatt ved avtaleinngåelsen. Sentralt sto en beregningsmodell i kontrakten for å avgjøre om grunnforholdene påtruffet under drivingen skulle anses å være dårligere enn forutsatt ved avtaleinngåelsen.

Hovedforhandling i Oslo tingrett som var berammet over fem uker, kunne nylig avlyses i det partene gjennom forhandlinger, lyktes å løse tvisten i minnelighet.

Kluge bistod Bane NOR både i forberedelsene av rettssaken og forhandlingene med AGJV.

Kluges prosessteam bestod av partnerne Arild Skage og Per Sigvald Wang, bistått av senioradvokat Cato Løwer og advokatfullmektig Håkon Plener Fredriksen.

Saken er omtalt på Bygg.no og i Finansavisen.

Video hvor prosjektet presenteres finner du her