Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

På rett vei mot selvkjørende biler?

I seneste utgave av Lov&Data har Iver Jordheim Brække og Stian Hultin Oddbjørnsen skrevet om hva selvkjørende biler egentlig er og hvor langt man har kommet i å regulere disse. Er man på rett vei mot selvkjørende biler?

selvkjørende bil

En av de store potensielle gullgruvene i mobilitets- og teknologiverden er selvkjørende biler, og det bil- eller teknologiselskapet som klarer å lage den første helt selvkjørende bilen går nok en lys tid i møte. Det er spådd at selvkjøringsteknologi og selvkjørende biler vil endre mobilitetsmønsteret til befolkningen, særlig i tettbefolkede områder. Innenfor kollektivtrafikken er for eksempel selvkjørende kjøretøy identifisert som en (av flere) mulige løsninger på «last mile»-problematikken. Dette er den siste kilometeren mellom et kollektivknutepunkt og ditt hjem. Men hva er egentlig en selvkjørende bil, og hvor langt har man kommet i å regulere selvkjørende biler?

Kluge ved Iver Jordheim Brække og Stian Hultin Oddbjørnsen har skrevet om temaet i nyeste Lov&Data.

Artikkelen kan leses på lovdata.no