Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Blockchain, Bitnation og Bitcoin; hvor går verden nå?

Er spådommene riktige vil blokkjedeteknologien sannsynligvis etablere nye forretningsmodeller og helt nye måter å tenke på når det gjelder håndtering av verdier og informasjon som vil prege de fleste områder, skriver senioradvokat Stian Oddbjørnsen og partner Torstein Arendt i en kronikk i Computerworld.
Arbeidsliv og offentlig sektor IKT og immaterialrett

En blokkjede er grovt forklart en distribuert database hvor hver enhet i systemet automatisk verifiserer endringer og tilføyelser som gjøres på hovedboken i noen av de andre enhetene i det samme systemet. Kjeden inneholder dermed en oversikt over alle transaksjoner som noen gang er gjort innenfor systemet. En blokk i kjeden inneholder et sett transaksjoner samt tidsstempel og «hash», som sikrer at blokken ikke kan endres uten at det oppdages. Neste blokk inneholder lenke til den foregående og dennes «hash». Hver blokk kopieres til alle enheter i et nett slik at hver enhet inneholder hele historikken til hovedboken. Ingen enkelt versjon er original.

Beskrivelsen synes enkel, men teknologien åpner for et stort antall spennende muligheter - men også en rekke juridiske utfordringer. Les hele kronikken på cw.no