Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon
Klokke

Forsinket innføring av personvernforordningen (GDPR) i Norge

EUs personvernforordning (GDPR) ble den 25. mai 2018 innført i EU i henhold til fastsatt plan. I Norge har det imidlertid vært klart en stund at innføringen blir forsinket, men det hersker fortsatt uvisshet omkring når gjennomføringen i norsk rett vil bli gjort gjeldende.
Industri, handel og finans Arbeidsrett/personvern

Årsaken er at før loven kan settes i kraft i Norge må beslutningen som innlemmer personvernforordningen i EØS-avtalen ha trådt i kraft. Dette forutsetter igjen at EU har ferdigbehandlet EØS-komiteens beslutning, og at alle EØS/EFTA-landene har vedtatt komitebeslutningen og opphevet eventuelle konstitusjonelle forbehold.

Regjeringen har bekreftet at dette tidligst vil kunne skje i juli 2018: Når får vi ny personopplysningslov?, mens Rett24 skriver at det trolig ikke vil skje før omkring 1. august: Her er justiskomitéens personvern-innnstilling

For norske virksomheter er dette neppe noen ulempe, da arbeidet med å sette seg inn i de nye reguleringene og sørge for etterlevelse av forordningens krav er tidkrevende for de fleste. Vår klare oppfordring er imidlertid å fortsette prosessene som er iverksatt for å få arbeidet utført, slik at det meste er på plass til regelverket blir innført i norsk rett.

Er virksomheten enda ikke kommet skikkelig i gang? Se vår oversikt over de mest sentrale kravene i regelverket.