Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon
Google

Dobbel halvseier for Google i EU-domstolen

Hva innebærer de to ferske dommene fra EU-domstolen som berører Google og retten til å bli glemt? Kluge-advokat Ove Vanebo har en kronikk på trykk i dagens Dagens Næringsliv som forklarer det.
Arbeidsliv og offentlig sektor Arbeidsrett/personvern

EU-domstolen avsa to ferske dommer 24. september, som kan finnes under saksnr. C‑136/17 og C‑507/17.

I den ene saken gikk spørsmålene på «retten til å bli glemt» (slettet) i et søkemotorsøk. EUs personregler oppstiller både i det gamle personverndirektivet og personvernforordningen («GDPR») ekstra strenge vilkår for å behandle «særlige kategorier» av opplysninger (religion, politiske meninger, seksualliv osv.) og opplysninger om straffbare forhold. Domstolen slår fast at de strengere reglene for å behandle «særlige kategorier» av personopplysninger og straffeinformasjon også gjelder for Google, men at det ikke er noen ubetinget rett til å kreve sletting.

Den andre saken gjaldt om Google plikter å fjerne alle treff på en person det søkes etter i søkemotoren, hvis personen har en rett til å bli slettet. Her fastslår EU-domstolen at det ikke er noen «global» rett til å blir glemt i alle søkemotorutgavene/-domenene, men nasjonale tilsynsorganer kan likevel pålegge sletting i enkelte tilfeller. 

Begge dommene legger opp til konkrete, vanskelige avveininger og vurderinger. Ove Vanebo beskriver sakene og problemstillingene i sin kronikk på dn.no (+ artikkel).