Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Innlegg om avtale- og lovreguleringen av anleggsbidrag hos Næringsforeningen

Kluge ved Christer Bjørnevik holdt den 15. desember innlegg i Næringsforeningen i Stavanger om «Avtale- og lovreguleringen av anleggsbidrag». Næringsforeningens møte gjaldt nettselskapenes krav om anleggsbidrag ved utbygging og forsterking av strømnettet i forbindelse med utbygging av nye boligområder.
Eiendom og entreprise Entrepriserett Fast eiendom

Til tross for det tilsynelatende smale temaet, var det ca. 90 påmeldte – de fleste utbyggere, entreprenører og tekniske rådgivere.

Møtet var foranlediget av at det lokale nettselskapet Lyse Elnett har fjernet bunnfradraget på anleggsbidrag. Christers innlegg var et resultat av å ha bistått Næringsforeningens Ressursgruppe for Bygg og Anlegg med å fremforhandle en standard avtalemal med Lyse Elnett som nærmere regulerer innkreving av anleggsbidrag.