Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Kluge er med på å forme Norges fremtid

Kluge har de siste tre årene bistått offentlige oppdragsgivere med å anskaffe fire store og viktige teknologiprosjekter som vil endre fremtiden.
Arbeidsliv og offentlig sektor IKT og immaterialrett
  • Avinors Remote Tower prosjekt (flyvelederne samles i ett kontrollsenter)
  • Nye kontrakter om drift og videreutvikling av Altinn (over en milliard sparte kroner grunnet innovativ teknologi)
  • Norsk Helsenetts anskaffelse av neste generasjons nasjonalt kjernenett for Helse-Norge (superrask fiber som tillater bruk av ny medisinsk teknologi)
  • Helsedirektoratets kjernejournalprosjekt - hver borger sin kjernejournal

Kluge har som en del av kjerneteamet i disse anskaffelsene spilt en viktig rolle for å få prosjektene raskt og effektivt på luften. Riktig juridisk rådgivning kombinert med strategisk rådgivning fra Kluge har vært en nøkkelfaktor for å lykkes. Kluge har sittet i førersetet når det gjelder strategibeslutninger, utarbeidelse av konkurransedokumenter, utarbeidelse av avtaleverk, forhandlinger m.m.