Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Krav til universell utforming av IKT - er virksomhetens hjemmeside tilgjengelig for alle?

De fleste er kjent med at det gjelder krav om universell utforming av bygg. Det er ikke like kjent at det også eksisterer krav om universell utforming av ikt-løsninger rettet mot allmenheten, skriver senioradvokat Stian Oddbjørnsen og partner Torstein Arendt i en kronikk i Computerworld.
Arbeidsliv og offentlig sektor IKT og immaterialrett

Universell utforming er viktig for å sikre alle mennesker like rettigheter, herunder likeverdige muligheter for samfunnsdeltakelse. Norge har som mål å være ledende på dette feltet. Når det tas i betraktning at Internett utgjør en stadig viktigere arena for samfunnsdeltakelse, er det naturlig at lovgivningen også inneholder krav om universell utforming for den «digitale verden». Det samme kan sies om selvbetjeningsautomater, som i økende grad erstatter betjente løsninger. Diskriminerings- og tilgjengelighetsregelverket pålegger private og offentlige virksomheter en plikt til å utforme nettløsninger og selvbetjeningsautomater universelt, forutsatt at disse er rettet mot allmenheten.

Få en kort innføring om dette regelverket ved å lese artikkelen i Computerworld nr. 23 uke 37 - 2017 (PDF).