Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon
byggeplass

Næringsleieforhold i eierseksjonssameier

Kluge-advokatene Petter Schmidt og Einar Johan Espeland har nylig skrevet en artikkel i Næringseiendom om næringsleieforhold i eierseksjonssameier. Særlig om leieavtalen samt mulig salg av næringsseksjonen.
Eiendom og entreprise Fast eiendom

Leie av næringslokaler reiser en del særlige problemstillinger der lokalene inngår i en næringsseksjon i et eierseksjonssameie sammen med andre næringsseksjoner og/eller boligseksjoner.

Som det fremgår i artikkelen har utleier, i egenskap av seksjonseier, ikke nødvendigvis «full kontroll» over utleieobjektet i alle henseende, noe som gjør at det er enkelte forhold partene særlig bør være oppmerksomme på i forbindelse med inngåelse av leieavtale i et eierseksjonssameie.

Vi knytter avslutningsvis også noen kommentarer til salg av næringsseksjon i slike tilfeller (som typisk skjer gjennom salg av aksjene i selskapet som eier næringsseksjonen).

Dette er en omfattende tematikk og innspillene i artikkelen er kun et lite utvalg av forhold som bør vurderes hensyntatt i slike tilfeller.

Les hele artikkelen på ne.no