Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Aktuell fagbok: Byggherreforskriften med kommentarer

Byggherreforskriften pålegger byggherrer, prosjekterende, rådgivere og utførende omfattende forpliktelser. Med unntak av forbrukertilfellene er regelverket sentralt i tilnærmet ethvert bygge- og anleggsprosjekt.
Eiendom og entreprise Entrepriserett

Frem til i dag har det ikke foreligget noen samlet fremstillingen av disse reglene utover Arbeidstilsynets kommenterer til byggherreforskriften. Rettspraksis om byggherreforskriften er også begrenset fordi regelbrudd stort sett blir fulgt opp gjennom vedtak fra Arbeidstilsynet, og/ eller via påtalemyndighetene gjennom reglene om forenklet forelegg.

Håndboken Byggherreforskriften med kommentarer er nå i salg. Boken er gitt ut på Gyldendal forlag. Siktemålet er at den skal være et praktisk verktøy for alle som må forholde seg til forskriften.

Boken inneholder blant annet:

  • Beskrivelse av Arbeidstilsynets rolle og kompetanse i bygge- og anleggsprosjekter.
  • Redegjørelse for vernelovgivningens karakter, og hva som er grensesnittet mellom byggherreforskriften og annen vernelovgivning.
  • Gjennomgang av struktur og oppbyggingen av dagens byggherreforskrift, herunder hvordan byggherrens forpliktelser har blitt skjerpet sammenlignet med ansvarsfordelingen i den opprinnelige byggherreforskriften fra 1995. 
  • En grundig gjennomgang av samtlige av bestemmelsene i byggherreforskriften og forklaring av hvordan enkeltregler må leses i sammenheng.
  • Beskrivelse av hvordan reglene i byggherreforskriften kan og/eller bør håndteres kontraktuelt.
  • En redegjørelse for de strafferettslige følgende av brudd på forskriften, og gjennomgang av blant annet reglene om forenklet forelegg og foretaksstraff.

Forfatterne av håndboken er advokatene Grethe Gullhaug og Kjetil Sangolt, som begge er tilknyttet Kluges avdeling for eiendom og entreprise. I tillegg til rådgivning om tradisjonelle entrepriserettslige problemstillinger, bistand ved kontraktsoppfølgning og sluttoppgjør, har begge gjennom de siste årene både gitt råd og holdt kurs om byggherreforskriften for så vel byggherrer som utførende, arkitekter og prosjekterende.

Informasjon om boken ligger nå ute på Gyldendals nettsider

Byggherreforskriften med kommentar kan bestilles både som e-bok og i papirutgave